20

Sesja Stałej Konferencji MABPZ

XXV - 25. Sesja Stalej Konferencji MABPZ
XX
1998
Rapperswil,
03 wrzesień 1998 → 05 wrzesień 1998
"Archiwa, publikacje i badania dotyczące Emigracji, Polonii i Polaków za granicą

Sesja | Obrady


Temat

Tematem publicznej sesji naukowej odbywającej się w ramach XX Sesji Stałej Konferencji były: „Archiwa, publikacje i badania dotyczące Emigracji, Polonii i Polaków za granicą".

Obrady

Obrady organizacyjnej części XX Sesji koncentrowały się przede wszystkim na tematach określanych jako rutynowe, a więc sprawozdaniach sekretariatu, skarbnika, instytucji członkowskich oraz innych sprawach bieżących.

Wśród nich na obszerniejszą wzmiankę w tym miejscu zasługuje przedstawiona przez sekretariat — zgodnie z ustaleniami poprzedniej sesji w Montrésor — informacja dotycząca Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Istniejąca tam Rada powstała w następstwie aktywności nielicznej grupy osób z Gorzowa Wielkopolskiego, starającej się o uznanie i poparcie swych działań. W otoczeniu przeważa opinia, że jest to inicjatywa wdrażana „na siłę" — bez własnego środowiska naukowego i bez kontaktów z emigracją — tak że trudno uznać, aby stanowiła ona realizację zamierzeń inicjatorów pierwszego spotkania w Lublinie. W dyskusji padały głosy zarówno za ewentualnym podjęciem współpracy z tą Radą, jak i za preferowaniem bezpośrednich kontaktów z instytucjami krajowymi zajmującymi się profesjonalnie tematyką polonijną. Nie podjęto wspólnych ustaleń w tej sprawie.

Sesję otwartą w Rapperswilu zakończono tradycyjnie koncertem. Tym razem był to recital szopenowski Piotra Palecznego w Wielkiej Sali Rycerskiej zamku.

Referaty

Na sesji tej wygłoszono rekordową dotychczas liczbę referatów i komunikatów, które były zgrupowane w pięciu działach:

  1. Archiwa krajowe dotyczące Polonii i Polaków za granicą;
  2. Archiwa za granicą;
  3. Zbiory specjalne;
  4. Publikacje dotyczące Polonii i Polaków za granicą;
  5. Badania dotyczące Polonii i Polaków za granicą.

Prawie wszystkie referaty i komunikaty wygłoszone na sesji zostały opublikowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w książce pt. Ślady polskości. Polonia i Emigracja w świetle badań i źródeł historycznych, Warszawa 1999. Tom ten zawiera również kilka zamówionych dodatkowo przez wydawcę tekstów, poświęconych zbiorom Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie, Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz tym zasobom Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, których kopie zostały przekazane do warszawskiego Archiwum Dokumentacji Mechanicznej.


CZYTAJ | POBIERZ (wybrane) z sesji: 1998 - XX

LISTA REFERATÓW


Daria Nałęcz, Dokumentowanie dziejów Polonii w działalności polskich archiwów państwowych.

Lechosław Gawlikowski, Archiwa Radia Wolna Europa: ich struktura, zasięg i historia.

Zbigniew Pietrzyk, Materiały do dziejów emigracji polskiej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.

Adolf Juzwenko, Zbiory polonijne w Zakładzie Narodowym im. Osso-lińskich, w tym archiwum Wacława Gąsiorowskiego.

Marian Butkiewicz, Emigranci polscy w archiwach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wanda Karkucińska, Archiwalia polskich emigrantów w Bibliotece Kórnickiej.

Andrzej Kunert, Zasoby działu rękopisów Biblioteki Narodowej dotyczące Emigracji i Polaków za granicą.

Mirosław A. Supruniuk, Archiwum kultury i piśmiennictwa emigracji polskiej po 1939 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Maciej Siekierski (wygłosił Władysław Stępniak), Zbiory polskie Instytutu Hoovera.

Roman Nir, Polskie zbiory archiwalne w Stanach Zjednoczonych.

Robert Danieluk, Polonika w zbiorach watykańskich.

Elżbieta Walle, Polonika w działach specjalnych Bibliotheque Nationale de France.

Magdalena Szkuta, Emigracyjne polonika w zbiorach British Library.

Michał Kwiatkowski, O przeszłości i archiwach „Narodowca".

Andrzej Suchcitz, Londyńskie archiwa dotyczące Polonii i Polaków w Wielkiej Brytanii.

Stanisław Morawski, O próbach zinwentaryzowania archiwaliów dotyczących Polaków we Włoszech.

Jacek Sygnarski, O archiwach polonijnych w Szwajcarii.

Eugenia Maresch, J. Retinger w świetle dok. Biblioteki Polskiej w Londynie oraz brytyjskich archiwów narodowych 1914—1918.

Ewa Bobrowska-Jakubowska, Informacja o losach dzieł i archiwaliów artystów polskich we Francji.

Aleksander J. Szkuta, Polskie archiwum wojenne 17.01.1915 — 16.04.1922.

Anna Buchmann-Wantuch, O archiwum i pamiątkach po Józefie Mackiewiczu w Muzeum Polskim w Rapperswilu.

Jan Lewandowski, Publikacje o Polonii w latach 1949-1989. Próba charakterystyki, klasyfikacji i oceny.

Dobrosława Platt, Druki zwarte i czasopisma w Ossolineum dotyczące Polonii i Polaków za granicą.

Zbigniew Judycki, Biografistyka polonijna w badaniach i publikacjach w kraju i za granicą.

Andrzej Kunert, O przedsięwzięciach wydawniczych dotyczących Polonii inicjowanych przez Bibliotekę Narodową.

Kazimierz Dopierała, O Encyklopedii Emigracji polskiej i Polonii.

Jan Zieliński, O książce o polskich śladach w Szwajcarii pt. Nasza Szwajcaria.

Władysław Miodunka, Stan badań nad Polonią i Polakami w świecie.

Edward Walewander, Wkład Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w badania nad Polonią.

Tadeusz Radzik, Stan badań nad emigracją w Polsce po II wojnie światowej. Ośrodki naukowe oraz tematy badawcze.

Janusz Cisek, Kilka uwag na temat potrzeby koordynacji wysiłków w procesie opracowywania informatorów o zbiorach instytucji emigracyjnych.

Władysław Stępniak, Archiwalia polonijne w kraju i za granicą w działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Ferdynand Ruszczyc, Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie dotyczące polskiej Emigracji na Zachodzie.

Piotr Mojski, Internet jako idealna droga udostępniania zbiorów archiwalnych.

Publikacje & Aktualności


Publikacje

Aktualności

Organizatorzy


Uczestnicy


POZOSTAŁE SESJE w TYM KRAJU


2015
2011
2003
2001
1991
1987
1980
1979

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Poprzednia wersja portalu MABPZ dostępna tutaj:
www.old mabpz.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Oraz - od 2020 r. dzięki wsparciu Instytutu Polonika
www.polonika.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika