Skip to main content

1

Sesja Stałej Konferencji MABPZ

XXV - 25. Sesja Stalej Konferencji MABPZ
I
1979
Rapperswil,
08 wrzesień 1979 → 09 wrzesień 1979
Sesja założycielska / inauguracyjna

Sesja | Obrady


SESJA INAUGURACYJNA

Po dwóch spotkaniach przygotowawczych, w dniach 8 i 9 września 1979 r. doszło w Rapperswilu do zebrania założycielskiego Stałej Konferencji, z udziałem ośmiu instytucji. Zebranie było poświęcone w całości problemom organizacyjnym zamierzonej szerszej współpracy.

Pierwsi uczestnicy
 1. Towarzystwo Historyczno-Literackie.
 2. Biblioteka Polska w Paryżu.
 3. Biblioteka Polska w Londynie.
 4. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.
 5. Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie.
 6. Muzeum Księży Marianów w Fawley Court,
 7. Muzeum Kościuszki w Solurze.
 8. Muzeum Polskie w Rapperswilu.
Cele i ZADANIA KONFERENCJI

Wybrany na przewodniczącego obrad ówczesny kustosz Muzeum w Raperswilu, Janusz Morkowski, w wygłoszonym słowie wstępnym za główny cel działalności polskich emigracyjnych instytucji kulturalnych uznał służenie Polsce, jej niepodległości i wolności, w duchu ideałów chrześcijaństwa i określił podstawowe zadania zmierzające do realizacji tego celu:

 1. Popularyzację polskiej kultury i dorobku cywilizacyjnego w tysiącletniej tradycji europejskiej wśród społeczeństw krajów, w których instytucje te istnieją i działają (a więc nieograniczanie się do działania we własnym środowisku emigracyjnym — wyjście z polskiego getta).
 2. Służenie dobrą robotą kulturalną polskiemu społeczeństwu na emigracji.
 3. Oddziaływanie na Kraj i służenie mu poprzez ukazywanie alternatywnej w stosunku do ówczesnej rzeczywistości koncepcji Polski niepodległej, chrześcijańskiej, gospodarnej i społecznie rozwiniętej.
Obszary działalności MABPZ

Główne cele i zadania polskich instytucji kulturalnych za granicą i planowanej organizacji koordynującej ich działalność, zaproponowane w toku dość szerokiej dyskusji, spotkały się generalnie z pozytywnym przyjęciem. Wiele czasu i uwagi poświęcono konkretnym formom solidnego działania. Uznano, że wspólna organizacja powinna tworzyć warunki wspólnego rozwiązywania takich problemów, jak:

 1. pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju polskich ośrodków kulturalnych;
 2. gromadzenie i przechowywanie poloników;
 3. wydawanie biuletynu informacyjnego, zawierającego m.in. terminarz imprez organizowanych przez instytucje członkowskie oraz wydanie informatora o muzeach polskich na Zachodzie;
 4. wspólne przedsięwzięcia kulturalne, wymiana wystaw, koncertów, odczytów itd., — wymiana materiałów i eksponatów;
 5. wzajemne propagowanie instytucji kultury polskiej na Zachodzie;
 6. oderwanie się od lokalnego egoizmu.

Za podsumowanie przebiegu dyskusji i powziętych ustaleń można uznać przyjęty na zakończenie obrad i opublikowany komunikat.

Harmonogram spotkań i Sekretariat Konferencji

W toku sesji delegaci różnych instytucji dokonali ich prezentacji, przedstawiając pokrótce ich historię, dorobek i bieżącą działalność, a także główne problemy napotykane w toku tej działalności, wśród których najczęściej wymieniano trudności finansowe, szczupłość posiadanych pomieszczeń oraz niedostatek współpracowników o pożądanych kwalifikacjach. Przyjmując postanowienie o corocznym odbywaniu spotkań przedstawicieli instytucji członkowskich uzgodniono też, że po zakończeniu bieżącego spotkania instytucja podejmująca się organizacji kolejnej sesji przejmować będzie prowadzenie sekretariatu, a także ustalono zasadę, że kolejne spotkania powinny być połączone z imprezami kulturalnymi. Przyjęto też, że następne spotkanie w 1980 r. odbędzie się raz jeszcze w Rapperswilu.

LISTA REFERATÓW | PUBLIKACJI


CZYTAJ | POBIERZ (opublikowane online) z sesji: 1979 - I

w przygoowaniu

Publikacje & Aktualności


Publikacje

Aktualności

Sesja w obiektywie


FOT 001: Janusz Morkowski...
FOT 002: J. Handelsman i J. Mond
FOT 003: J. Englert (po lewej)...
FOT 004: J. Mond...
FOT 005: J. Mond...
FOT 006: M. Bocheński (po lewej) i Juliusz Englert
FOT 007: Józef Handelsman
FOT 008: I sesja Stałej Konferencji MABPZ - Rapperswil 1979
FOT 009: I sesja Stałej Konferencji MABPZ - Rapperswil 1979
FOT 010: I sesja Stałej Konferencji MABPZ - Rapperswil 1979
FOT 011: I sesja Stałej Konferencji MABPZ - Rapperswil 1979
FOT 012: I sesja Stałej Konferencji MABPZ - Rapperswil 1979
FOT 013: Zdzisław Jagodziński

Organizatorzy


Uczestnicy


POZOSTAŁE SESJE w TYM KRAJU


2023
2015
2011
2003
2001
1998
1991
1987
1980

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika