Skip to main content

12

Sesja Stałej Konferencji MABPZ

12. Sesja MABPZ Rzym 1990
XII
1990
Rzym,
14 wrzesień 1990 → 16 wrzesień 1990
Zbiory Europy Wschodniej

Sesja | Obrady


Dzięki staraniom kierującego Ośrodkiem Dokumentacji Pontyfikatu ks. prałata Michała Jagosza, uczestnicy sesji mogli w dniu 16 września uczestniczyć w Castel Gandolfo we mszy św., celebrowanej przez Ojca Świętego w Jego kaplicy prywatnej, a następnie w krótkim spotkaniu z Nim, w trakcie którego — po wypowiedzi Janusza Morkowskiego o historii zbiorów rapperswilskich — papież, odnosząc się do zbiorów gromadzonych przez instytucje członkowskie Stałej Konferencji powiedział m. in.:

„[...] w tych dokumentach żyje naród w swoich pokoleniach, w swoich doświadczeniach różnorodnych, bardzo często bolesnych. Ale ostatecznie zwycięskich, jak choćby i druga wojna światowa, która po pięćdziesięciu latach zakończyła się jednak zwycięstwem [...].

[...] To też o czymś świadczy, że ludzie nie mogą żyć bez tego, co było, bez historii, bez przeszłości. Taki jest człowiek. Bardzo jestem państwu wdzięczny[...].

[...] Szczęść Boże. Szczęść Boże dla waszych rodzin, dla waszych środowisk, dla waszych instytucji [...]“.

Pierwsze posiedzenie tej sesji różnico się od wszystkich dotychczasowych tym, że oprócz przedstawicieli instytucji członkowskich uczestniczyli w nim jako zaproszeni goście oficjalni przedstawiciele władz polskich, a wśród nich ambasadorowie RP: przy Stolicy Apostolskiej prof. Henryk Kupiszewski i przy Kwirynale Bolesław Michałek, a także radca ambasady Tadeusz Konopka. Po powitaniu gości gospodarz sesji, dyrektor Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, ks. Michał Jagosz, wygłosił referat poświęcony zbliżającej się dwusetnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Na kolejnym roboczym posiedzeniu, już w zwykłym roboczym gronie, rozpatrzono wstępnie wniosek o przystąpienie do Stałej Konferencji, złożony przez Archiwum, Bibliotekę i Muzeum Polonii w Orchard Lake (USA). Ze względu na istniejące wątpliwości, odłożono decyzję w tej sprawie do czasu uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

Temat stosunków między instytucjami zrzeszonymi w Stałej Konferencji a instytucjami krajowymi powrócił na forum sesji w referacie dyskusyjnym Ryszarda Zakrzewskiego z Biblioteki Polskiej (POSK) pt. Instytucje zagraniczne a kraj, odczytanym pod nieobecność autora. Niestety, w archiwum brak tego referatu, a w protokole nie przytoczono choćby w skrócie głównych jego tez ani nie podano merytorycznej relacji z dyskusji, a jedynie mogące służyć jako pewien sygnał wyliczenie kilku praktycznych tematów poruszanych przez dyskutantów, jak np. rotacja wystaw między-muzealnych czy międzybibliotecznych, ograniczone możliwości finansowe zaopatrywania bibliotek w kraju w wydawnictwa zagraniczne, możliwość sprowadzania z kraju na Zachód wysokiej klasy specjalistów, w zamian za zapewnienie im utrzymania i możliwości pracy naukowej, stypendia na pracę w bibliotekach, archiwach i muzeach. Na tej podstawie można wnioskować, że chodziło głównie o rozwój współpracy instytucji emigracyjnych z krajem i o wykorzystywanie nowych możliwości powstałych po zmianach politycznych w kraju. Zapisaną w protokole konkluzją jest ogólnikowe stwierdzenie, że temat ten wymaga dalszej dyskusji z uwzględnieniem zmieniającej się nadal sytuacji politycznej.

Na ostatnim posiedzeniu sesji powróciła też sprawa zorganizowania, może w 1992 r., jednej z kolejnych sesji Stałej Konferencji w kraju. Rozważano przy tym możliwość odbycia tej sesji w różnych ośrodkach. Jak zapisano w protokole, jako najbardziej odpowiednie miejsce sesji wymieniono, z najróżniejszych względów, Instytut Polonijny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Na tymże posiedzeniu dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Janusz Morkowski, w dłuższym wystąpieniu przedstawia własne przemyślenia na temat dalszego rozwoju działalności Stałej Konferencji, zwracając przy tym uwagę na potrzebę czynnego oddziaływania na otoczenie w krajach, w których działają polskie instytucje kulturalne. Tę myśl rozwijali też dyskutanci, postulując m. in. organizowanie sesji naukowych z udziałem naukowców z Polski, organizowanie wykładów w językach obcych, wykorzystywanie w tych przedsięwzięciach zbiorów zgromadzonych w instytucjach członkowskich itp.

LISTA REFERATÓW | PUBLIKACJI


CZYTAJ | POBIERZ (opublikowane online) z sesji: 1990 - XII

Program XII Sesji nie przewidywał wyodrębnionej części naukowej. Jednakże charakter naukowy miał otwierający obrady referat ks. Michała Jagosza, poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, mającej prekursorski charakter w historii politycznej ówczesnej Europy, a także wygłoszony przez Aleksandra Szkutę, uzupełniony przezroczami, odczyt pt. Pamiątki dotyczące Konstytucji 3 maja w zbiorach Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

Publikacje & Aktualności


Publikacje

Aktualności

Sesja w obiektywie


Organizatorzy


Uczestnicy


POZOSTAŁE SESJE w TYM KRAJU


2014
2008
1999
1993
1986

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika