Skip to main content

11

Sesja Stałej Konferencji MABPZ

XI - 11. Sesja Stalej Konferencji MABPZ
XI
1989
Fawley Court,
14 wrzesień 1989 → 17 wrzesień 1989
Koncepcja i metodologia w pracach kolekcjonera

Sesja | Obrady


Obrady

W toku jej obrad sesji omawiano i rozstrzygano niemal wyłącznie sprawy, które można by określić jako rutynowe, a więc sprawozdania sekretariatu, skarbnika, komisji rewizyjnej, biura prasowego, komitetu redakcyjnego broszury dziesięciolecia, poszczególnych instytucji członkowskich, propozycje dotyczące miejsca następnej sesji.

Przełom polityczny w Polsce

Z zaprotokołowanych z reguły bardzo skrótowo informacji o dyskusji nad tymi tematami wynika, że różni uczestnicy kilkakrotnie poruszali kwestie kontaktów i współpracy z instytucjami krajowymi. Z zapisów protokolarnych można wnioskować, że trzy miesiące po czerwcowych, częściowo wolnych, wyborach w kraju, i w niespełna miesiąc po powołaniu pierwszego po wojnie niekomunistycznego rządu w Polsce, w środowisku Stałej Konferencji pojawiły się przejawy zmiany nastawienia wobec sytuacji w kraju.

Pojawiły się reakcje pozytywne, przejawiające się pierwszymi wyjazdami do Polski, nawiązywaniem kontaktów z niektórymi instytucjami krajowymi, wysyłaniem własnych wydawnictw na oficjalne wystawy w kraju. Równocześnie przetrwały tendencje do podtrzymywania nadal co najmniej wysoce nieufnego lub niemal wrogiego nastawienia do aktualnego stanu rzeczy w kraju (nazywanie państwowych instytucji organizujących wystawy „agencjami reżymowymi”, podejrzewanie urzędników konsulatów państwa PRL do końca 1989 r. o kontynuowanie dążenia do rozbicia emigracji, podejrzewanie instytucji członkowskich Stałej Konferencji podejmujących pierwsze kontakty z krajem o „wyłamywanie się z postawy niepodległościowej”, czy o „uleganie reżymowym zakusom”, i wzywanie ich do opuszczenia Stałej Konferencji). [...]

Nowym elementem w przebiegu sesji było przeprowadzenie części obrad w trzech komisjach: muzealnej, archiwalnej i bibliotecznej. Bardzo krótkie relacje dotyczące tych obrad zawarte w protokole świadczą o tym, że w każdej komisji w różnych kontekstach pojawiał się problem kontaktów z krajem, a także w każdej komisji zastanawiano się nad sposobami ulepszenia metod i techniki współpracy między instytucjami członkowskimi. Warto jednak zauważyć, że na kolejnych sesjach nie powracano już do praktyki obrad w komisjach.

Pomnik Katyński

W dwóch ostatnich dniach sesji jej uczestnicy wzięli udział w Londynie w uroczystościach pod Pomnikiem Katyńskim i w złożeniu wieńca pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza oraz w akademii, będącej manifestacją suwerenności Emigracji, pod hasłem „Pamiętamy i przypominamy” w centrum konferencyjnym w Wembley. [...]

Wystawa

XI Sesja nie obejmowała wyodrębnionej części naukowej. Natomiast w pierwszym dniu obrad w Bibliotece Polskiej, w gmachu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, uczestnicy sesji mogli obejrzeć wystawę zbiorów Mariana Dąbrowskiego oraz wysłuchali jego referatu pt. Koncepcja i metodologia w pracach kolekcjonera. Był to jedyny referat w toku tej sesji.

LISTA REFERATÓW | PUBLIKACJI


CZYTAJ | POBIERZ (opublikowane online) z sesji: 1989 - XI

LP

Autor(zy)

Tytuł referatu

Publikacja online

1

Bolesław Bokszczanin

Referaty10 lat pracy stałej konferencji muzeów, bibliotek i archiwów polskich na zachodzie - wydarzenia, zebrania, refereaty

OK

2

Bolesław Bokszczanin

Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego

OK

3

Kazimiera Buliczowa

Studium Polski Podziemnej

OK

4

Tadeusz Edward Domański

Muzeum Adama Mickiewicza

OK

5

Ks. Dr Hieronim Fokciński

Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie

OK

6

Ks. Michał Jagosz

Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie

OK

7

Nina Kozłowska

Muzeum Polskie w Ameryce

OK

8

Henryk J. Lipiński

Muzeum Księży Marianów im. Ojca Józefa Jarzębowskiego w Fawley Court

OK

9

Anna Łucka

Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu

OK

10

Barbara Mękarska-Kozłowska

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

OK

11

Janusz Morkowski

Muzeum Polskie w Rapperswilu

OK

12

Janusz Morkowski

Muzeum Kościuszki w Solurze

OK

13

Konstanty Potocki

Muzeum w Zamku Montrésor. Zbiory, biblioteka, archiwa

OK

14

Jerzy Prus

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

OK

15

Hanna M. Pappius, Stefan Władysiuk

Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz

OK

16

Ryszard Zakrzewski

Biblioteka Polska w Londynie

OK

Publikacje & Aktualności


Publikacje

Aktualności

Organizatorzy


Uczestnicy


POZOSTAŁE SESJE w TYM KRAJU


2016
2007
2002
1994
1992
1985
1983
1982

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika