Skip to main content

Stała Konferencja MABPZ

Orgnizacja zrzeszająca muzea, archiwa i biblioteki polskie poza granicami kraju.

Stała Konferencja MABPZ

Misja, Cele i Zadania

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) została założona w 1979 r. w Muzeum Polskim w Rapperswilu. Jest organizacją zrzeszającą muzea, archiwa i biblioteki polskie poza granicami kraju,

Jako cel Konferencja stawia sobie koordynację działalności instytucji członkowskich, otaczających swoją troską dorobek i rozwój kultury polskiej oraz prezentujący wolnemu światu jej bogactwo i nierozerwalność z humanistyczną kulturą europejską.

Zamek Motresor MABPZ
Wnętrza zamku w Montresor - jednego z założycieli MABPZ
IPMS MABPZ
Front budynku Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie - byłego członka Konferencji MABPZ - trzeciego załozyciela i pomysłodawcy MABPZ

sesje

Do roku 2018 odbyło się 40 sesji konferencji, goszczonej przez kolejne organizacje członkowskie.

Obrady Sesji podzielone są tradycyjnie na część sprawozdawczą tzw. zamkniętą, tylko dla przedstawicieli instytucji członkowskich i część naukową, w której referaty wygłaszane były przez osoby zaproszone przez instytucję-gospodarza Sesji i mógł w niej - jako słuchacz - brać udział każdy.

Pierwszy gość z Polski zaproszony do wygłoszenia referatu pojawił się na XIII Sesji w roku 1991. Pierwszą sesją, która odbyła się w Polsce była Sesja XVII, zorganizowana przez Bibliotekę Polską w Londynie wspólnie z Biblioteką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Sesja miała miejsce w Lublinie w dniach 16-18 września 1995 i głównym jej celem było zaprezentowanie uczestnikom krajowym poszczególnych instytucji członkowskich Stałej Konferencji. Przewodnim referatem był referat dr Zdzisława Jagodzińskiego (Biblioteka Polska w Londynie) pt. Czy skończona nasza rola?

W Polsce odbyły się jak dotąd jeszcze cztery sesje (w 1996 we Wrocławiu, w 2004 w Krakowie, w 2010 w Warszawie oraz po raz drugi we Wrocławiu w dniach 13-14 września 2012 r. Kolejna planowana jest w roku 2019 w Lublinie.

02 JP2 Rzym VIII sesja mab Rzym 09.1986 r
Uczestnicy rzymskiej sesji MAB, zorganizowanej przez Ośrodek Pontyfikatu JPII w 1986 r.
MABPZ Rapperswil
Kolumna Barska na dziedzińcu zamku w Rapperswil - siedziby Muzeum Polskiego - jednego z trzech inicjatorów Stałej Konferencji MABPZ

Historia i działalność

Idea stworzenia takiej konferencji pojawiła się już w 1977 w Rapperswilu, gdzie spotkali się przedstawiciele trzech polskich instytucji: Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Początkowo pomyślana była jako konferencja instytucji kultury polskiej na Zachodzie. Na kolejnych corocznych sesjach w Rapperswilu (1978 - 1980) dołączyły Muzeum Reyów z Montrésor, Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze, Muzeum Ojców Marianów w Fawley Court, Instytut Józefa Piłsudskigo w Londynie, Biblioteka Polska POSK w Londynie, Muzeum Polskie w Chicago, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i Biblioteka Polska w Montresor. Jednocześnie na sesji w 1980 postanowiono ograniczyć zasięg działalności do muzeów i bibliotek i zmienić nazwę na Stała Konferencja Muzeów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Pierwsza sesja konferencji (numerowana jako III) zrzeszającej już 10 członków odbyła się w zamku Montrésor w dniach 19 i 20 września 1981. Na sesji tej uchwalono też statut konferencji.

Konferencja od początku była pomyślana nie jako nadrzędna organizacja, ale raczej jako luźne zgromadzenie. W pierwszym statucie uchwalonym na sesji w 1981 roku zawarto następujące sformułowanie: Stała Konferencja MBPZ nie posiada władz nadrzędnych. [...] Jej działalność koordynuje Sekretariat, przejmowany automatycznie przez instytucję członkowska organizująca doroczną sesję. W roku 1987, na dziewiątej sesji w Solurze dodano słowo Archiwów do nazwy konferencji, a także wprowadzono zastrzeżenie Członkami MABPZ są instytucje działające w duchu niepodległościowym, co wyklucza możliwość współpracy z władzami komunistycznymi.

Z biegiem lat przybywało instytucji – ostatnia przyjęta w poczet członków w 2019 roku to Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego na Monte Cassino. Obecnie Stała Konferencja jest nieformalnym zgromadzeniem 25 polskich instytucji (muzeów, archiwów i bibliotek) z siedzibami w 9 krajach, rozrzuconych na 4 kontynentach.

Współpraca z Polską

Zapoczątkowana we wczesnych latach 90. ubiegłego wieku wspópraca z instytucjami w Kraju, w ostanich latach została zintenyfikowana. Polskie instytucje rządowe i pozarządowe wspomagają zarówno orgranizację poszcególnych sesji jak i poszczególne organizacje zrzeszone w MABPZ.

Od kilku lat przyznawane są przez Mnisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Kancelarię Senatu RP granty celowe na realizację różnorodnych projektów w poszczególych instytucjach MABPZ. Fundusze udostępnianie są dzięki uprzejmości instytucji: Fundacja Silva Rerum Polonarum z Częstochowy (FSRP) oraz Fundacja na Rzecz Dzidzictwa Narodowego im. J. Piłsudskiego w Łodzi.

W 2019 r. w życie wchodzi ustawa i przepisy wykonawcze przygotowane przez MKiDN, stanowiące podstawę prawną dla bezpośredniego wsparcia finansowego Instyucji MABPZ przez Państwo Polskie.

Publikcje MABPZ

Na dorobek naukowo - literacki Konferencji składa się kilkaset wygłoszonych na poszczególnych sesjach Konfrencji, referatów i artykułów. Od 2019 roku planowany jest projekt zebrania, opracowania, digitalizacji i publikacji online w Archiwym Cyfrowym online (części niniejszego portalu) całego materiału ze wszstkich sesji MABPZ.

[Tekst - część: Wikipedia - Wolna Ecyklopedia Internetowa]

Galeria


III-1981 /  Montresor - Francja

III-1981 / Montresor - Francja

IV-1982 /  Londyn i Henley - Wielka Brytania

IV-1982 / Londyn i Henley - Wielka Brytania

IX-1987 /  Solothurn - Szwajcaria

IX-1987 / Solothurn - Szwajcaria

Budapeszt 2006 r.

Budapeszt 2006 r.

Londyn 2016 r.

Londyn 2016 r.

Instytucje ZrzeszoneStała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika