Skip to main content

3

Sesja Stałej Konferencji MABPZ

III - 3. Sesja Stalej Konferencji MABPZ
III
1981
Montrésor,
19 wrzesień 1981 → 20 wrzesień 1981
Perły Kultury Polskiej cz. II

Sesja | Obrady


Obrady i Pierwszy statut MABPZ

Na III Sesji przedyskutowano punkt po punkcie i uchwalono pierwszy Statut Stałej Konferencji.

Nowi członkowie MABPZ

Po zatwierdzeniu statutu potwierdzono przyjęcie w skład Stałej Konferencji jako nowych członków Instytutu Józefa Piłsudskiego (Nowy Jork) oraz Muzeum Polskiego (Chicago), którego wniosek o przyjęcie, wystany przed sesją z 1980 r., wpłynął już po jej zakończeniu. Rozpatrzono też sprawę przyjęcia Fundacji Kościuszkowskiej (Nowy Jork), odkładając decyzję w tej sprawie do czasu ustalenia, w jakim stopniu zajmuje się ona muzeal­nictwem, a także czy fakt, że fundacja ta w swej działalności jest zmuszona do utrzymywania kontaktów z władzami PRL nie stanowi przeszkody dla jej członkostwa w Stałej Konferencji. Wprawdzie statut w przyjętej redakcji nie zawierał sformułowań, które w tej sytuacji wykluczałyby takie członkostwo, ale dla wszystkich uczestników sesji było rzeczą oczywistą, że w razie zbyt daleko idącej ugodowości we współpracy z reżymem panującym w kraju fun­dacja byłaby „persona non grata" dla pozostałych organizacji członkowskich.

Szable Marszałka Piłsudskiego

Po potwierdzeniu udziału w Stałej Konferencji ze strony Muzeum Pol­skiego w Ameryce, na wniosek przedstawiciela Towarzystwa Historyczno--Literackiego w Paryżu, uczestnicy sesji wystąpili do Muzeum w Ameryce z apelem o zwrot Bibliotece Polskiej w Paryżu, przyjętych w swoim czasie w depozyt, i mimo wezwań dotychczas nie zwróconych, szabel marszałka Józefa Piłsudskiego.

Fundacja

W dalszym toku obrad przedstawiono wstępny projekt założenia fundacji, która gromadziłaby fundusze wspierające realizację celów Stałej Konferencji. Decyzję w tej sprawie odłożono do czasu dokładniejszego rozpatrzenia moż­liwości prawnych i przygotowania praktycznych założeń działania fundacji. Za­danie to powierzono powołanej w tym celu czteroosobowej komisji.

Biuletyn MABPZ

W roku 1981 ukazał się „Biuletyn Informacyjny Stałej Konferencji Muzeów i Bibliotek Polskich na Zachodzie", zawierający podstawowe informacje o organizacjach członkowskich oraz krótkie omówienie kilkuletnich dziejów instytucji i sta­wianych sobie przez nią celów. Ze względu na zmianę nazwy Konferencji, a w ślad za tym odpowiednią zmianę tytułu biuletynu, został on ponownie oznaczony jako numer pierwszy.

Pokaz filmów

Ponadto podczas naukowej części sesji wyświetlono filmy dokumentalne sprzed i z okresu II wojny światowej ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.

LISTA REFERATÓW | PUBLIKACJI


CZYTAJ | POBIERZ (opublikowane online) z sesji: 1981 - III

LP

Autor(zy)

Tytuł referatu

Publikacja online

1

Zdzisław Jagodziński

Gazetki ścienne Armii Polskiej w ZSRR (1941­-1942) w zbiorach Biblioteki Polskiej w Londynie.

 x

2

Józef Handelsman

Prezentacja malarstwa i rzeźby w zbiorach Biblioteki Polskiej i Tow. Historyczno-Literackiego w Paryżu

 x

3

Henryk Lipiński

Pamiątki po Traugutcie w zbiorach Fawley Court

 x

4

Juliusz L. Englert

Pamiątki po Józefie Piłsudskim

 x

5

Janusz Morkowsk

Prezentacja obrazów ofiarowanych rapperswilskiemu muzeum przez Juliana Godlewskiego

 x

Publikacje & Aktualności


Publikacje

Aktualności

Sesja w obiektywie


Organizatorzy


Uczestnicy


POZOSTAŁE SESJE w TYM KRAJU


2018
2009
2005
2000
1997
1988
1984

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika