21

Sesja Stałej Konferencji MABPZ

21. Sesja MABPZ Rzym 1999
XXI
1999
Rzym,
23 wrzesień 1999 → 26 wrzesień 1999
Wystawy sztuki ze zbiorów polskich

Sesja | Obrady


Temat

W odróżnieniu od sesji poprzedniej, dla XXI Sesji nie ustalano tematu wiodącego, lecz dopuszczono referaty o różnej tematyce, zgłaszane przez autorów.

Obrady

Również i tym razem sesja zamknięta koncentrowała się na tematyce rutynowej. Poza nią wykraczała jedynie sprawa uczestnictwa przedstawicieli kilku instytucji członkowskich Stałej Konferencji w powołanej w kraju przez ministra edukacji narodowej Radzie Dziedzictwa Archiwalnego, której zadaniem ma być „wspieranie i propagowanie polskich zbiorów archiwalnych poza granicami kraju oraz przyczynianie się do ich należytego zabezpieczenia i stworzenia możliwości wszechstronnego wykorzystania dla potrzeb naukowych i społecznych. W skład tej Rady zostały powołane cztery osoby z instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji, a mianowicie: Janusz Cisek, Ryszard Dembiński, Eugenia Maresch i Janusz Morkowski. Osoby te uczestniczyły w pierwszym posiedzeniu Rady w maju 1999 r., bez mandatu Stałej Konferencji. Przewodniczącym Rady wybrany został były prezydent RP na emigracji — Ryszard Kaczorowski z Londynu, wiceprzewodniczącym — Janusz Morkowski z Rapperswilu, a sekretarzem — Eugenia Maresch z Londynu.

Na XXI Sesji udzielono członkom Rady z instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji upoważnienia do reprezentowania w Radzie ogółu instytucji członkowskich, ustalając równocześnie, że o przebiegu prac Rady powinny być poinformowane wszystkie instytucje członkowskie, oraz zastrzegając, że wszelkie decyzje dotyczące tych instytucji mogą być podejmowane tylko za ich zgodą. Nie kwestionując nawiązanych przez różne instytucje członkowskie — wedle ich uznania i potrzeb — form współpracy z pokrewnymi instytucjami krajowymi (jak również w kraju osiedlenia), Stała Konferencja zaleciła ponownie daleko idącą ostrożność w przyjmowaniu subsydiów, które mogłyby uzależniać je od darczyńców.

Warto dodać, że rok później, na XXII Sesji Stałej Konferencji, w programie części naukowej znalazł się referat naczelnego dyrektora archiwów państwowych prof. Darli Nałęcz, pt. Idea współpracy między Stałą Konferencją Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie a Radą Dziedzictwa Archiwalnego i Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, przedstawiający kształtującą się koncepcję rozwoju tej współpracy.

Wystawa

Sesji towarzyszyła wystawa, pt. „20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II w piśmiennictwie i grafice", autorstwa Mariana Dąbrowskiego z Londynu.

Publikacje

W wydanym wkrótce po sesji, jeszcze w 1999 r. tomie, pt. Materiały XXI Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie 23-26.9.1999, firmowanym wspólnie przez Fundację Jana Pawła II, Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu i Stałą Konferencję MAB, prezentowany jest szeroki zakres tematyczny opracowań, których wspólną cechą jest to, że każdy z nich dotyczy Polaków zamieszkałych za granicą lub jakichś aspektów ich działalności.


CZYTAJ | POBIERZ (wybrane) z sesji: 1999 - XXI

LISTA REFERATÓW


Ewa Bobrowska-Jakubowska, Mikołaj Potocki (1845-1921) i jego postawa wobec spraw polskich.

Anna Buchmann-Wantuch, Młodzież z ziem polskich na uniwersytecie zuryskim w latach 1833-1906.

Janusz Cisek, Krystyna Piórkowska, Galeria malarstwa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.

Hieronim Fokciński, Polskie sprawy w Archiwum Historycznym Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.

Teresa Antonietta Frącek — Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895).

Adam Gatkowski, Problematyka polonijna w działalności Stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.

Zdzisław Jagodziński, Archiwum Polski Walczącej w Bibliotece Polskiej w Londynie.

Zbigniew A. Judycki, Pięć lat Zakładu Biografistyki Polonijnej.

Agata Kalinowska-Bouvy, 0 potrzebie opracowania rejestru ikonograficznego Polonii.

Eugeniusz S. Kraszewski, Problemy małych archiwów na przykładzie Instytutu Polsko-Skandynawskiego.

Helena Kupiszewska, Polonika w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II.

Michał Kwiatkowski, „Narodowiec” i jego wkład w utrzymanie języka polskiego na wychodźstwie.

Janina Mazurkowa, W służbie Bogu i Ojczyźnie — droga życiowa ks. dziekana Jana Brandysa (1886-1970).

Piotr M. Mojski, Wpływ włoskiej sztuki kartograficznej na rozwój kartografii polskiej.

Dominik Morawski, Wizerunek Polski, spojrzenie z Wiecznego Miasta.

Roman Nir, Materiały archiwalne Sekcji Polskiej War Relief Services — National Catholic Welfare Conference w Orchard Lake i Londynie. Włodzimierz Osadczy — Odrodzenie polskości na Wołyniu.

Hanna Pappius, Grafika polska 1918-1939 w zbiorach Biblioteki Polskiej im. Wandy Stachiewicz w Montrealu.

Dobrosława Platt, Archiwa emigracyjne w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Alina Siomkajło, Kolekcja hrabiego Grabowskiego w Bitish Library.

Alina Siomkajło, Naczelny Ogrodnik — ksiądz Włodzimierz Cieński (komunikat).

Kazimierz Stachurski, Wystawy sztuki ze zbiorów polskich pokazywane na Zamku Rapperswilskim jako przykład próby dotarcia do środowiska naszego osiedlenia.

Edward Walewander, Odrodzenie i rozwój struktur kościoła rzymsko-katolickiego na Ukrainie.

Jan Zieliński — Słowacki we Włoszech.

Krzysztof Zaboklicki, Nieznane listy królowej Bony 1554-1556 w archiwum Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Rzymie.

Publikacje & Aktualności


Publikacje

Aktualności

Organizatorzy


Uczestnicy


POZOSTAŁE SESJE w TYM KRAJU


2014
2008
1993
1990
1986

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Poprzednia wersja portalu MABPZ dostępna tutaj:
www.old mabpz.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Oraz - od 2020 r. dzięki wsparciu Instytutu Polonika
www.polonika.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika