Skip to main content

8

Sesja Stałej Konferencji MABPZ

8. Sesja MABPZ Rzym 1986
VIII
1986
Rzym,
26 wrzesień 1986 → 29 wrzesień 1986
Emigracyjne opracowania bibliograficzne

Sesja | Obrady


Audiencja u Papieża Jana Pawła II

Niecodziennym punktem programu VIII Sesji, choć pobieżnie odnotowanym w protokole, była audiencja 27 uczestników obrad u papieża Jana Pawła II w dniu 28 września, w Sali Książęcej Pałacu Watykańskiego. Podczas audiencji dokonano prezentacji Stałej Konferencji i składających się na nią instytucji członkowskich.

Nazwa i władze Konferencji

W ciągu obrad przede wszystkim kontynuowano dyskusję nad wielu tematami, powracającymi na kolejnych sesjach. Podczas dyskusji nad statutem przegłosowano uzupełnienie nazwy Stałej Konferencji o człon „Archiwa" i ustalenie nazwy w brzmieniu: Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Postanowiono też wprowadzić do tekstu sformułowanie stwierdzające, że władzą Stałej Konferencji jest jej doroczna sesja. Zgłoszono również wiele propozycji poprawek redakcyjnych, powołując czteroosobową komisję dla ich dopracowania i przedstawienia na kolejnej sesji.

Księga Pamiątkowa MABPZ z okazji 10-lecia organizacji

Powrócono do sprawy wydawania przez Stałą Konferencję periodyku o stałej częstotliwości w postaci „Rocznika", zawierającego głównie referaty z sesji naukowych. Na dyskusji na ten temat zaważył silnie fakt, że mimo usilnych starań redaktorów nie udało się utrzymać nawet dwustronicowego „Biuletynu Stałej Konferencji", którego ostatni numer ukazał się w grudniu 1984 r., a do dalszych większość instytucji członkowskich poskąpiła materiałów. W przypadku rocznika obawiano się znacznie poważniejszych kosztów wydawnictwa. W końcu postanowiono odłożyć jego powołanie na czas nieokreślony, a tymczasem poprzestać na wydaniu, z okazji zbliżającego się dziesięciolecia Stałej Konferencji, księgi pamiątkowej, i skompletowano komisję dla jej przygotowania.

Wymiana publikacji

Dyskutowano też sprawy wymiany publikacji własnych pomiędzy instytucjami członkowskimi, a także między nimi a instytucjami krajowymi. Ta ostatnia nasiliła się znacznie w czasie rozkwitu „Solidarności", a zaczęła ponownie napotykać na duże trudności po wprowadzeniu stanu wojennego. Wiele uwagi poświęcono analizie przyczyn nieudanej dotychczas współpracy i wymiany pomiędzy instytucjami członkowskimi, stwierdzając, że istotnymi przyczynami, obok niedostatków funduszów i braku personelu, są także mała znajomość zawartości zbiorów konkretnych instytucji oraz mało zindywidualizowany profil poszczególnych zbiorów — nawet wtedy, gdy w pobliżu siedziby instytucji znajdowały się inne zbiory polskie i można byłoby z nimi uzgodnić zakres specjalizacji.

VI Sympozjum Międzybiblioteczne

Odbyło się też odrębne posiedzenie poświęcone problematyce bibliotecznej, a w tym wymianie międzybibliotecznej oraz pracom nad bibliografią polskich publikacji poza krajem. W niektórych archiwaliach posiedzenie odnotowano jako VI Sympozjum Międzybiblioteczne. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił dr Zdzisław Jagodziński z Biblioteki Polskiej w Londynie, przedstawiając m.in. niemały dorobek bibliograficzny tej biblioteki i osób pracujących indywidualnie, a w toku dyskusji wskazywano także na dobre wyniki działalności innych placówek, jak np. Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu, Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych i londyńskiego „Pamiętnika Literackiego", systematycznie publikującego wykaz książek w języku polskim wydanych poza krajem. Zgłaszano propozycje rozszerzenia zakresu prowadzonych prac bibliograficznych, nie podejmując jednak w tych sprawach żadnych postanowień. Projekt powołania fundacji wspierającej Stałą Konferencję, po krótkiej dyskusji, odłożono do kolejnej sesji.

Referaty

W sumie wygłoszono 6 referatów: 4 na sesji glownej  MABPZ oraz 2 na Sympozjum Międzybibliotecznym.

LISTA REFERATÓW | PUBLIKACJI


CZYTAJ | POBIERZ (opublikowane online) z sesji: 1986 - VIII

LP

Autor(zy)

Tytuł referatu

Publikacja online

1

Ryszard Dembiński

Znaczenie i rola zbiorów polskich poza krajem

 X

2

Jerzy Mond

Historia i cele Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

 X

3

Henryk Lipiński

Zbiory gen. Józefa Hallera w Fawley Court

 X

4

Aleksander Szkuta

Ulotki z okresu drugiej wojny światowej w zbiorach Instytutu Polskiego

 X

5

Zdzisław Jagodziński

Wymiany międzybiblioteczne i wymiany dubletów

 X

6

Zdzisław Jagodziński

Emigracyjne opracowania bibliograficzne

 X

Publikacje & Aktualności


Publikacje

Aktualności

Organizatorzy


Uczestnicy


POZOSTAŁE SESJE w TYM KRAJU


2014
2008
1999
1993
1990

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika