Skip to main content

7

Sesja Stałej Konferencji MABPZ

VII - 7. Sesja Stalej Konferencji MABPZ
VII
1985
Londyn,
14 wrzesień 1985 → 16 wrzesień 1985
Prezentacja zbiorów instytucji zrzeszonych w MAB

Sesja | Obrady


Stała Konferencja i Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie

VII Sesja obradowała równolegle z odbywającym się w tym samym czasie w Londynie Kongresem Kultury Polskiej na Obczyźnie. Instytucje zrzeszone w Stałej Konferencji współpracowały w organizacji tego kongresu. Ich staraniem zorganizowano w ramach kongresu wystawę pt. „Druga wojna światowa w oczach polskich pamiętnikarzy emigracyjnych”. Reprezentant Stałej Konferencji, prof. Jerzy Mond, wygłosił na plenum kongresu referat o polskich bibliotekach i muzeach na Zachodzie.

Sesje zamknięte i otwarte | prawo głosu

W rozesłanym przed sesją komunikacie, zawierającym m.in. proponowany porządek dzienny obrad, nazwano posiedzenie poświęcone sprawom organizacyjnym „sesją zamkniętą”, w której biorą udział kierownicy instytucji członkowskich lub ich zastępcy, ścisłe kierownictwo sesji oraz obsługa prasowa. Nazwa „sesja zamknięta” była już przedtem potocznie stosowana (obok nazwy „sesja otwarta”, także dla osób z zewnątrz, obejmującej referaty naukowe), natomiast propozycja ograniczenia uczestnictwa w obradach organizacyjnych tylko do osób stojących na czele delegacji instytucji członkowskich została oprotestowana. Po dłuższej dyskusji podjęto decyzję, że w organizacyjnej części sesji mają prawo uczestniczyć wszyscy uprawnieni do reprezentowania organizacji członkowskich, ale prawo udziału w głosowaniach przysługuje nadal tylko jednemu przedstawicielowi każdej instytucji członkowskiej.

Uczestnicy zza oceanu

W VII Sesji po raz pierwszy uczestniczyli przedstawiciele trzech instytucji członkowskich zza oceanu — Instytutu Józefa Piłsudskiego z Nowego Jorku, Muzeum Polskiego z Chicago oraz Polskiego Instytutu Naukowego i Biblioteki Polskiej z Montrealu.

Konferencja w prasie Międzynarodowej

Jednym z punktów porządku obrad było sprawozdanie służby obsługi prasowej Stałej Konferencji, składającej się z red. Mamerta Miż-Miszyna i Niny Kozłowskiej. W protokole odnotowano, że w okresie po VI Sesji ukazał się już czwarty z kolei numer wydawanego raz w roku biuletynu Stałej Konferencji, a opracowane przez służbę prasową komunikaty dla prasy o VI (paryskiej) Sesji zostały wykorzystane dla publikacji przez rekordową liczbę 22 czasopism po obu stronach oceanu.

Poprawki statutowe

W rozważaniach na temat planowanej modyfikacji statutu wysunięto m.in. propozycję utworzenia funkcji stałego sekretarza technicznego Stałej Konferencji. W toku dyskusji przeważył jednak pogląd o celowości utrzymania praktyki powoływania dla każdej kolejnej sesji sekretarza przez instytucję będącą gospodarzem sesji.

Wnioski o członkostwo

Rozpatrzono też wnioski o przyjęcie w skład Stałej Konferencji nowych członków. Pozytywnie załatwiono trzy wnioski instytucji spełniających wszystkie obowiązujące kryteria, a mianowicie: Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, Studium Polski Podziemnej w Londynie i Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku. Negatywnie ustosunkowano się natomiast do wniosków Akademii Adama Mickiewicza Historii i Literatury Polskiej w Bolonii — jako instytucji niesamodzielnej, związanej z Uniwersytetem w Bolonii; Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku — stwierdzając, że członkostwo Stałej Konferencji mogłyby uzyskać w przyszłości biblioteka i muzeum fundacji, gdyby uzyskały osobny status prawny; oraz Polskiego Instytutu Studiów Zagadnień Ideologicznych i Muzeum w Muri koto Berna w Szwajcarii — jako instytucji będącej prywatną własnością i mogącej uzyskać członkostwo np. w przypadku przekazania prawa jej własności utworzonej w tym celu fundacji.

Referaty

W ramach sesji otwartej wygłoszono dwa cykle referatów. Pierwszy z nich stanowił kontynuację realizowanej na poprzednich sesjach (od drugiej do szóstej) prezentacji zbiorów instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji, drugi zaś był niejako kontynuacją odrębnie organizowanych, począwszy od 1981 r., sympozjów bibliotecznych. W ramach pierwszego cyklu wygłoszono pięć referatów; w drugim cztery referaty.

Obrady sesji zamknięto uroczystym bankietem, wydanym przez gospodarzy w Ognisku Polskim.

LISTA REFERATÓW | PUBLIKACJI


CZYTAJ | POBIERZ (opublikowane online) z sesji: 1985 - VII

LP

Autor(zy)

Tytuł referatu

Publikacja online

1

Stanisław Jordanowski

Zbiory Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce

 X

2

Zdzisław Jagodziński

Exlibrisy polskie w zbiorach Biblioteki Polskiej

 X

3

Maria Rey

Ksawery Branicki i jego zbiory w Muzeum Zamku Montrésor.

 X

4

Henryk Lipiński

Muzeum w Fawley Court

 X

5

Jacek Nowakowski

Zbiory Muzeum Polskiego w Chicago

 X

6

Ryszard Dembiński

Ujednolicenie metod inwentaryzacji darów i depozytów

 X

7

Zdzisław Jagodziński

Umowny system katalogowania krajowych druków podziemnych

 X

8

Piotr Mojski

Katalogowanie — inwentaryzacja map

 X

9

Wacław Milewski

Uproszczony system rejestracji archiwaliów

 X

Publikacje & Aktualności


Publikacje

Aktualności

Organizatorzy


Uczestnicy


POZOSTAŁE SESJE w TYM KRAJU


2016
2007
2002
1994
1992
1989
1983
1982

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika