Skip to main content

9

Sesja Stałej Konferencji MABPZ

IX - 9. Sesja Stalej Konferencji MABPZ
IX
1987
Solura,
11 wrzesień 1987 → 13 wrzesień 1987
Zbiory związane z Tadeuszem Kościuszką

Sesja | Obrady


Ostateczne wersje nazwy i statutu Konferencji uchwalone

Za najważniejszy punkt obrad IX Sesji trzeba uznać jednogłośne uchwalenie nowego statutu Stałej Konferencji, uwzględniającego zmiany oraz poprawki zaproponowane przez powołaną przed rokiem grupę redakcyjną oraz wyłonione w toku dyskusji. Zmieniono m. in. nazwę instytucji na: Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Jako ważną zmianę należy podać wprowadzenie do pkt 2, o członkostwie, postanowienia, że członkami Stałej Konferencji są instytucje działające w duchu niepodległościowym, co wyklucza możliwość współpracy z władzami komunistycznymi. Warto dodać, że od czasu tej sesji statut nie ulegał dalszym zmianom i w tym brzmieniu obowiązuje po dziś dzień.

Biblioteka Polska w Paryżu i THL jako jedna instytucja

Na wniosek, zgłoszony przez obie instytucje paryskie, ustalono, że począwszy od roku 1987 Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu będą traktowane jako jedna instytucja, a więc będą opłacać jedną składkę i w głosowaniach korzystać z jednego głosu.

Broszura MABPZ

Ważnym punktem była też dyskusja nad projektem broszury 10 lat Stałej Konferencji. Aprobowano projekt jej zawartości, przygotowany przez Janusza Morkowskiego, przewidujący m.in., że broszura, oprócz tekstu polskiego, zawierać będzie streszczenia w językach obcych. Ponadto ustalono, że o tych instytucjach członkowskich, które nie zadeklarują swego udziału finansowego w wydaniu broszury w tekście zostaną zamieszczone tylko krótkie wzmianki przygotowane przez komitet redakcyjny.

Powrót Szabel Piłsudskiego do Paryża 

Między ósmą a dziewiątą sesją doszło też do pozytywnego załatwienia sprawy depozytu kolekcji szabel marszałka Piłsudskiego, które to precjoza przekazano z Muzeum Polskiego w Chicago z powrotem do Biblioteki Polskiej w Paryżu. Jak wspomniano w omówieniu III Sesji w Montrésor w 1981 r., sprawa ta była podówczas przedmiotem uchwalonego przez uczestników sesji apelu o zwrot tego depozytu. Na IX Sesji przyjęto uchwałę wyrażającą radość z racji pozytywnego rozstrzygnięcia tej sprawy.

Artykuł prof. Kłossowskiego z BN w Warszawie

Jako ciekawostkę warto odnotować, w ślad za protokołem z obrad, że przed sesją w Solurze do sekretariatu Stałej Konferencji wpłynęło pismo prof. Andrzeja Kłossowskiego (Biblioteka Narodowa w Warszawie) z załączonym tekstem artykułu o dotychczasowej działalności Stałej Konferencji i prośbą o wprowadzenie ewentualnych uzupełnień i poprawek do tego tekstu. Ze względu na nietypowy charakter sprawy, została ona przedstawiona uczestnikom sesji. Po żywej dyskusji przyjęto pogląd, że autor krajowy ma prawo pisać na podstawie zgromadzonych informacji to, co uważa za słuszne i nie ma podstaw do ingerowania w jego tekst przed publikacją. [...]

Zdzisław Jagdziński nagrodzony

Podczas sesji w Solurze nastąpiło wręczenie drowi Zdzisławowi Jagodzińskiemu, kierownikowi Biblioteki Polskiej w Londynie, nagrody im. Juliana Godlewskiego, przyznanej mu przez jury Polskiej Fundacji Kulturalnej „Libertas” w Rapperswilu. Nagroda ta przyznawana jest za zasługi dla zachowania i szerzenia wolnej kultury polskiej. Wręczający nagrodę w imieniu fundacji Janusz Morkowski wygłosił przy tym laudację, podkreślając dużą determinację i efektywność działalności laureata, który niezależnie od absorbujących zadań bieżących ma w swym dorobku wiele ważnych publikacji, a w szczególności kontynuację rozpoczętej przez dr Marię Danilewicz-Zielińską bibliografii poloników ukazujących się na Zachodzie (cztery tomy za lata 1939-1967) oraz opracowanie liczącej ponad tysiąc pozycji bibliografii publikacji dotyczących mordu katyńskiego. Jego staraniom zawdzięczamy też największy na Zachodzie zbiór wydanych nielegalnie w kraju publikacji polskiej opozycji demokratycznej, obejmujący ponad 6 tys. pozycji.

Zwiedzanie Solury i rozmowy w kuluarach

Program sesji obejmował też zwiedzenie miasta i znajdującej się w nim znakomitej zbrojowni, a także dwugodzinne spotkanie przeznaczone na „przyjacielskie pogaduszki uczestników, przyjaciół i gospodarzy o tym, na co dotychczas nie stało czasu”.

Referaty

Z sesji na sesję liczba prezentowanych referatów wzrasta. W roku 1987 wygłoszono ich 11.

LISTA REFERATÓW | PUBLIKACJI


CZYTAJ | POBIERZ (opublikowane online) z sesji: 1987 - IX

LP

Autor(zy)

Tytuł referatu

Publikacja online

1

Zdzisław Jagodziński

Tadeusz Kościuszko w piśmiennictwie emigracyjnym gen. Mariana Kukiela

X

2

Hieronim Fokciński

Duchowieństwo katolickie wobec sprawy niepodległości w okresie 1786-1795

X

3

Jerzy Mond

Tadeusz Kościuszko w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu

X

4

Barbara Mękarska-Kozłowska

Pomniki Tadeusza Kościuszki w West Point i w Washington D.C.

X

5

Piotr Mojski

Kartografia okresu Kościuszkowskiego

X

6

Krzysztof Barbarski

Odznaczenia polskiego.okresu Kościuszkowskiego

X

7

Barbara Wachowicz

Szwajcarskie żurawie czyli pielgrzymi polscy w Solurze

X

8

Zbigniew Bokiewicz

Tadeusz Kościuszko w filatelistyce

X

9

Urs Scheidegger

Oddźwięk Kościuszki w Solurze (jęz. niemiecki).

X

10

Hans Siegrist

Oryginalne dokumenty Kościuszkowskie w Solurze (jęz. niemiecki).

X

11

Barbara Wachowicz

Pielgrzymstwo polskie do Soluty (jęz. angielski).

X

Publikacje & Aktualności


Publikacje

Aktualności

Sesja w obiektywie


Organizatorzy


Uczestnicy


POZOSTAŁE SESJE w TYM KRAJU


2023
2015
2011
2003
2001
1998
1991
1980
1979

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika