Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie

Centro di Documentazione e Studio del Pontificato di Giovanni Paolo II

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie
Archiwum, biblioteka i ośrodek naukowy poświęcony dokumentowaniu pontyfikatu Jana Pawła II

Misja, Cele i Zadania

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu jest jedną z instytucji należącej do watykańskiej Fundacji JPII. Celem działalności jest wszechstronna dokumentacja i studia nad pontyfikatem Jana Pawła II oraz popularyzowanie jego nauczania.

Historia i działalność

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu został powołany do życia w Watykanie, dnia 16.10.1981 r. na mocy podpisanego przez Jana Pawła II dekretu. Jest jedną z instytucji Fundacji JPII, a jego siedzibą jest Dom Polski w Rzymie. Od początku celem Ośrodka było gromadzenia archiwaliów, książek i muzealiów dotyczących pontyfikatu Papieża-Polaka.

Pracami związanymi ze zbieraniem dokumentacji kierowali ks. Wojciech Cybulski, ks. infułat Michał Jagosz, ks. prałat Jan Główczyk, ks. prof. Jan Machniak, ks. Antoni Pyznar, a obecnie funkcję dyrektora pełni ks. dr Andrzej Dobrzyński. Od początku istnienia Ośrodka pracują w nim siostry sercanki - aktualnie s. Remigia Sawicka oraz s. Julia Knurek. Do jego rozwoju przyczynili się również ludzie świeccy, pomagający zgromadzić i opracować bogatą dokumentację.

05 JP2 Rzym pracownicy
Pracownicy Ośrodka Pontyfikatu JPII: Ks. dr  Andrzej Dobrzyński oraz siostra Julia Knurek.
02 JP2 Rzym VIII sesja mab Rzym 09.1986 r
Uczestnicy rzymskiej sesji MAB, zorganizowanej przez Ośrodek Pontyfikatu JPII w 1986 r..

Jan Paweł II w jednym z przemówień do Fundacji (Watykan, 29 września 1988 r.) podkreślił, że dokumentacja zebrana w Ośrodku jest nie tylko „rozdziałem historii”, lecz także stanowi ważny punkt odniesienia i „historyczne wyzwanie” dla przyszłych pokoleń.

Według odnowionego statutu Fundacji z 16 października 2003 roku Ośrodek ma się zajmować także badaniem nauczania i pontyfikatu Jana Pawła II. W roku 1996 w Domu Polskim zorganizowano salę wystawową z najcenniejszymi darami papieskimi. Obok pamiątek historycznych zwiedzającym udostępnione zostały liczne papalia, eksponaty z dziedziny sztuki sakralnej, świadectwa kultu świętych i kolekcja darów papieskich pochodzących z podróży apostolskich.

W okresie trzydziestu siedmiu lat działalności Ośrodek przygotował blisko pięćdziesiąt publikacji książkowych i wiele artykułów naukowych i popularyzatorskich. Na podkreślenie zasługuje wydanie tekstów Karola Wojtyły z okresu, gdy był on arcybiskupem oraz serii publikacji „Jan Paweł II. Bibliografia polska”, będącej owocem żmudnej pracy niewielkiej grupy osób. Ośrodek zorganizował także wiele wystaw, zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. W ostatnich latach przygotowano również szereg sympozjów i konferencji naukowych - w Rzymie, Krakowie, Paryżu, Lugano - poświęconych nauczaniu Jana Pawła II.

W ramach studium prowadzona jest działalność redakcyjna i wydawnicza, publikowane są artykuły naukowe i popularyzatorskie. Ośrodek organizuje sympozja naukowe i współpracuje ze środowiskami akademickimi w Polsce i poza granicami Kraju. Obecnie Ośrodek oprócz dokumentacji związanej z beatyfikacją i kanonizacją JPII - posiada najbogatszy zbiór archiwalno-muzealno-wydawniczy dotyczący Papieża-Polaka.

01a Dom JPII siedziba osrodka
Dom Polski Jana przy rzymskiej via Cassia, siedziba Ośrodka

MABPZ

Dnia 16 września 1984 r. w Paryżu, podczas VI sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie, Ośrodek Pontyfikatu został włączony do grona instytucji członkowskich. Od początku instytucja ta angażuje się w przedsięwzięcia Konferencji. Ośrodek był sześciokrotnym organizatorem sesji plenarnych a jego przedstawiciele wielokrotnie zabierali głos jako prelegenci podczas naukowych części sesji, prezentując zasoby i referując osiągnięcia. Warto też przypomnieć, że w programie trzech pierwszych rzymskich sesji dzięki staraniom, kierującego w tym czasie Ośrodkiem ks. Jagosza, uczestnicy obrad spotykali się z Janem Pawłem II na prywatnych audiencjach.

Zbiory...

Dział dokumentacji składa sie z archiwum, biblioteki i muzeum. W archiwum zebrane są pisma abpa K. Wojtyły z okresu krakowskiego (1958-1978) oraz dokumenty z czasu pontyfikatu JPII (1978-2005), w tym materiały audiowizualne, zdjęcia i zbiór filatelistyczny.
Biblioteka liczy ok. 30 tys. woluminów publikowanych we wszystkich językach europejskich oraz niektórych orientalnych i podzielona jest na następujące działy: księgozbiór papieski, dysertacje naukowe oraz książki dedykowane Ojcu Świętemu przez samych autorów, a także czasopisma kościelne polskie i zagraniczne. Część muzealna obejmuje dary ofiarowane Papieżowi i liczy w sumie 20 tys. eksponatów z różnych dziedzin sztuki. Są wśród nich m.in. bezcenne pamiątki narodowe, starodruki i rękopisy.
Ważne miejsce zajmują świadectwa męczeństwa Polaków w XX w. – przedmioty towarzyszące więźniom obozów koncentracyjnych i łagrów oraz żołnierzom walczącym o wolność Polski. Wyjątkową wartość dla dziedzictwa kultury polskiej posiadają też pamiątki po królach Polski i twórcach kultury. Do najcenniejszych zaliczają się: Biblia hebrajska z 1543 r., drugie wydanie Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka z 1594 r., oryginalne listy królów Augusta II Sasa i Jana III Sobieskiego, zaginiona kartka z brulionu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i jedyny zachowany rękopis wiersza "Na smętne wieści z Watykanu" Cypriana Kamila Norwida.

03 JP2 Rzym muzeum
Sala wystawowa w której można obejrzeć pamiątki pontyfikatu JPII

KONTAKT & INFO


ADRES

Via Cassia, 1200
00189 Roma
Italia

telefon & email

T: +39 06 303 65 181
E: info AT jp2doc.org

www.jp2doc.org →

FORMULARZ KONTAKTOWY

Postaci
Współczesne | Historyczne | Autorzy Publikacji


Publikacje & Aktualności


Sesje MABPZ | Uczestnictwo


41 | 2019
Polska
40 | 2018
Francja
39 | 2017
USA
38 | 2016
Wielka Brytania
37 | 2015
Szwajcaria
36 | 2014
Włochy
35 | 2013
Węgry
34 | 2012
Polska
33 | 2011
Szwajcaria
32 | 2010
Polska
31 | 2009
Francja
30 | 2008
Włochy
29 | 2007
Wielka Brytania
28 | 2006
Węgry
27 | 2005
Francja
26 | 2004
Polska
25 | 2003
Szwajcaria
24 | 2002
Wielka Brytania
23 | 2001
Szwajcaria
22 | 2000
Francja
21 | 1999
Włochy
20 | 1998
Szwajcaria
19 | 1997
Francja
18 | 1996
Polska
17 | 1995
Polska
16 | 1994
Wielka Brytania
15 | 1993
Włochy
14 | 1992
Wielka Brytania
13 | 1991
Szwajcaria
12 | 1990
Włochy
11 | 1989
Wielka Brytania
9 | 1987
Szwajcaria
8 | 1986
Włochy
7 | 1985
Wielka Brytania
5 | 1983
Wielka Brytania
2 | 1980
Szwajcaria

INSTYTUCJE w TYM SAMYM KRAJUStała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Poprzednia wersja portalu MABPZ dostępna tutaj:
www.old mabpz.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Oraz - od 2020 r. dzięki wsparciu Instytutu Polonika
www.polonika.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika