Skip to main content

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
Instytucja zaprzyjaźniona i wspierająca Konferencję MABPZ

Misja, Cele i Zadania

Biblioteka Jagiellońska (BJ) jest polską biblioteką akademicką w Krakowie, pełniąc rolę głównej biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ). Wraz z Biblioteką Medyczną Collegium Medicum i bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system biblioteczno-informacyjny UJ.

Jest jedną z największych bibliotek w Polsce i dlatego została uznana za część Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Posiada status biblioteki narodowej. Jej zadaniem jest gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie narodowego zasobu bibliotecznego..

Biblioteka Jagiellonska Czytelnia Głowna
Czytelnia główna Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
Sala główna Biblioteki Jagiellońskiej drzeworyt Feliksa Zabłockiego z 1871 roku
Sala główna Biblioteki Jagiellońskiej - drzeworyt Feliksa Zabłockiego z 1871 roku

Zbiory

Biblioteka Jagiellońska szczyci się historycznym księgozbiorem, organicznie związanym z powstaniem i rozwojem uczelni. Narastał on, w dużej mierze, dzięki licznym darom, legatom i fundacjom, pochodzącym od osób związanych z Wszechnicą Jagiellońską i służył jako warsztat pracy naukowej i dydaktycznej. Większość najwcześniejszych kodeksów rękopiśmiennych i starodruków należała do kolekcji profesorskich, które później dały początek księgozbiorom poszczególnych kolegiów, w tym największemu z nich w Collegium Maius.

Wyjątkowy charakter oraz wartość zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej powodują, że w świadomości Polaków była i nadal jest uznawana za książnicę o charakterze narodowym.

Ogólna liczba zbiorów bibliotecznych UJ, włączywszy zasoby Biblioteki Jagiellońskiej oraz bibliotek instytutowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, sięga ponad 8 milinów woluminów. W skład zbioru wchodzą wydawnictwa zwarte, czasopisma, rękopisy, stare druki, mapy, grafiki i pozycje muzyczne; zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.

MABPZ

Biblioteka Jagoellońska W Krakowie jest instytucją zaprzyjaźnioną ze Stałą Konferencją Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Przedstawiciele instytucji są częstymi gośćmi na kolejnych sesjach Konfrencji. Uczestniczą w obradach sesji otwartych, wygłaszając refereaty tematyczne oraz biorąc udział w dyskusjach.. Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego była jednym ze współorganizatorów XXVI Sesji Konferencji, która odbyła się w 2004 roku, goszcząc przedstawicieli instytucji zrzeszonych w Konferencji w Krakowie.

Biblioteka Jagiellonska Kraków
Współczesna siedziba Biblioteki Jagiellońskiej

Historia i Działalność

Dzieje BJ sięgają XIV w. i są związane z historią Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowo trzonem zbiorów bibliotecznych były kolekcje profesorskie, darowizny oraz zbiory gromadzone przy poszczególych wydziałach "Wszechnicy Kazimierzowskiej". Dopiero na przełomie XV i XVI w. Biblioteka uzyskała własną siedzibę w gmachu Collegium Maius, gdzie jej zbory pozostały aż do 1940 r. Na przełomie XVIII i XIX w. dzięki pomocy KEN, stała się biblioteką ogólnouniwersytecką o charakterze publicznym. Zbiory jej liczyły wówczas 1926 rękopisów i 32 000 wol. druków. Największy rozkwit osiągnęła jednak w wieku XIX za dyrekcji K. Estreichera. Dzięki niemu liczba poloników wzrosła do 85 tys., co spowodowało, że Biblioteka nabrała charakteru narodowego – „Bibliotheca Patria”.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. przeprowadzono reformę katalogów, unowocześniono księgozbiór, a w latach 1931-1939 wybudowano nowy gmach. Przeprowadzono do niego zbiory już podczas okupacji w 1940 r. W tym okresie Biblioteka została przemianowana na Staatsbibliothek Krakau. Polacy, głównie naukowcy oraz młodzież uczęszczająca na tajne komplety mieli nieoficjalny dostęp do zbiorów dzięki pomocy polskich bibliotekarzy. […]

Po II wojnie nastąpił dynamiczny napływ zbiorów do Biblioteki głównie dzęki wpływowi egzemplarzy obowiązkowych druków polskich oraz wymianie wydawnictw, zwłaszcza z bibliotekami zagranicznymi. Nie ustawały również dary w postaci pojedynczych dzieł bądź olbrzymich księgozbiorów.[…] W 1969 r. rozpoczęto archiwizowanie druków polskich. Znowelizowane w 1996 r. przepisy dotyczące egzemplarzy obowiązkowych rozszerzyły zakres pozyskiwanych materiałów bibliotecznych o dokumenty audiowizualne i elektroniczne.[…] W latach 1961-1963 rozbudowano gmach, a w latach 1995-2001 wybudowano nowe skrzydło.

W 1993 r.zapoczątkowano komputeryzację zbiorów bibliotecznych. W komputerowym katalogu zbiorów BJ zarejestrowane są wszystkie druki XIX i XX w. wpływające do Biblioteki. Równocześnie prowadzi się retrospektywne wprowadzanie informacji o zbiorach wydawanych we wcześniejszym okresie.

Biblioteka Jagiellonska -Starodruki - Matematyka
Starodruk ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej
Biblioteka Jagiellonska - Nowy budynek Oleandry
Nowy budynek Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie na Oleandrach

KONTAKT & INFO


ADRES

Biblioteka Jagiellońska
al. Mickiewicza 22
30-059 Kraków
Polska

telefon & email

T: +48 (0)12 633 09 03
E: ujbj AT uj.edu.pl

www.bj.uj.edu.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Postaci
Współczesne | Historyczne | Autorzy Publikacji


Publikacje & Aktualności


Sesje MABPZ | Uczestnictwo


40 | 2018
Francja
39 | 2017
USA
38 | 2016
Wielka Brytania
37 | 2015
Szwajcaria
36 | 2014
Włochy
35 | 2013
Węgry
34 | 2012
Polska
33 | 2011
Szwajcaria
32 | 2010
Polska
31 | 2009
Francja
30 | 2008
Włochy
29 | 2007
Wielka Brytania
28 | 2006
Węgry
27 | 2005
Francja
26 | 2004
Polska
25 | 2003
Szwajcaria
24 | 2002
Wielka Brytania
23 | 2001
Szwajcaria
22 | 2000
Francja
21 | 1999
Włochy
20 | 1998
Szwajcaria
2 | 1980
Szwajcaria

INSTYTUCJE w TYM SAMYM KRAJUStała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika