Skip to main content

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

KUL Lublin

KAtolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL) | MABPZ
Instytucja zaprzyjaźniona i wspierająca Konferencję MABPZ

Misja, Cele i Zadania

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarsza uczelnia Lublina. Podstawową misją Uniwersytetu jest „prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury”.

KUL 04 w
Dziedziniec budynku gównego KUL w  Lublinie - widok współczesny.
KUL 09 w
Dziedziniec budynku głównego KUL w  Lublinie - widok w okresie XX. międzywojennego.

Biblioteka

Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej KUL osiągnął w 1997 r. liczbe blisko 2 miliony jednostek, włączając w to kilkadziesiąt tysięcy starodruków.

Muzeum KUL

Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pa­wła II (Muzeum KUL) powstało 1 września 2016 r. w wyniku konsolidacji trzech jednostek o charakterze muzealnym. Trzon zbiorów stanowi gromadzona latami kolekcja dzieł sztuki z dawnego Muzeum Uniwersyteckiego – ustanowionego z inicjatywy ks. kan. Jana Władzińskiego już w 1932 r. i działającego pod różnymi nazwami do 2016 r. Uzupełniają je dokumenty i pamiątki zgromadzone w latach 2008­-2016 w Muzeum Uniwersyteckim Historii KUL, jak też liczne zabytki arche­ologiczne z wykopalisk w Piotrawinie nad Wisłą oraz na lubelskim wzgórzu Czwartek zgromadzone w Katedrze Archeologii Polski Instytutu Historii KUL.

MABPZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie jest instytucją zaprzyjaźnioną ze Stałą Konferencją Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Przedstawiciele instytucji są częstymi gośćmi na kolejnych sesjach Konfrencji. KUL był także jednym ze współorganizatorów XVII sesji Konferencji, która odbyła się w 1995 r. w Lublinie. Kolejna, XLI z kolei Sesja Stałej Konferencji MABPZ jest również planowana przy współudziale lubelskiej uczelni katolickiej.

KUL 01 w
Współczesna siedziba Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

Historia i Działalność

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II powstał w 1918 r. W ciągu swojej 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i zagranicą.

W okresie XX-lecia międzywojennego uczelnia przeżywała dynamiczny rozwój, rozbudowując kolejne wydziały, remontując gmach główny i rozwijając działalność naukową. Rozwój Uniwersytetu przerwał wybuch II wojny. Podczas okupacji, Niemcy rozstrzelali lub więzili większość kadry naukowej oraz studentów. Mimo represji Uniwersytet prowadził tajne nauczanie, prowadzone w Lublinie, Warszawie, Kielcach, Jędrzejowie i Nawarzycach. W okresie okupacji profesorowie i studenci KUL zamanifestowali postawę wierności idei Uniwersytetu.

Po II wojnie, KUL wznowił swą działalność 21/08/1944 r. jako pierwszy Uniwersytet w Polsce po okupacji niemieckiej. Do 1989, pomimo trudności politycznych, uczelnia odbudowała swoją pozycję wiodącego uniwersytetu w Polsce. Po przełomie 1989 r. dotychczasowe problemy polityczne zastąpione zostały ekonomicznymi. Dzięki wsparciu organizacji w Polsce i zagranicą udało się jednak im zapobiec. Rozszerzono także zakres badań naukowych i utworzono nowe wydziały naukowe. 4 kwietnia 2005 r. Senat KUL podjął uchwałę o zmianie nazwy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

KUL dziś jest Uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, by przygotować studentów do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny i Kościoła.

KUL 08 w
Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej KUL - dział starodruków
KUL 15 w
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

UWAGA: niniejsza podstrona w serwisie MABPZ.org NIE jest oficjalną stroną internetową Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Niemniej Wszystkie teskty (w skróconej wersji) oraz większość materiału ikonograficznego zostały zaczerpnięte z oficjalnego portalu interntowego Uniwersytetu www.kul.pl i jako takie przynależą do tego portalu kul.pl.

KONTAKT & INFO


ADRES

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Polska

telefon & email

T: +48 81 445 41 75
E: projects AT kul.pl

www.kul.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Postaci
Współczesne | Historyczne | Autorzy Publikacji


Publikacje & Aktualności


Sesje MABPZ | Uczestnictwo


INSTYTUCJE w TYM SAMYM KRAJUStała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika