Skip to main content

Wprowadzenie do wydania materiałów XX sesji Stałej Konferencji MABPZ w Rapperswilu w 1998 r.

Referat wygłoszony na XX sesji Stałej Konferencji MABPZ - Rapperswil 1998 r

Wprowadzenie do wydania materiałów XX sesji Stałej Konferencji MABPZ w Rapperswilu w 1998 r.

Referat wygłoszony na XX sesji Stałej Konferencji MABPZ - Rapperswil 1998 r

W ciągu ostatnich dwu wieków niewiele było lat, które narodowi polskiemu pozwoliły cieszyć się wolnością, zarówno polityczną, jak i duchową. Utrata suwerenności państwowej, rozbiory, represje i przymus ekonomiczny, podejmowane próby odnalezienia ziemi gościnnej, gdzie można by tworzyć, pracować i działać, również na rzecz odzyskania niepodległości, rozproszyły Polaków po całym świecie. W efekcie nie można zbudować pełnego obrazu historii Polski, zacieśniając narrację tylko do obrębu historycznie pojmowanego obszaru narodowego. Dzieje emigracji i Polonii są nierozerwalną jej częścią. Niestety, prac naukowych o tak zintegrowanym polu badawczym jest ciągle niezwykle mało. Jest to swoista zaległość, narosła zwłaszcza po II wojnie światowej, gdy wielu tematów nie dało się rzetelnie podejmować. Do tego kręgu należał znaczny obszar problemów związanych z losami Polonii, zwłaszcza jej dziejami politycznymi.

Ta publikacja powstała właśnie z intencją nadrobienia straconego dystansu, przyspieszenia i ułatwienia badań. Podejmuje próbę podsumowania dotychczasowego stanu wiedzy, prezentuje instytucje zarówno gromadzące zasoby archiwalne i biblioteczne, jak i organizujące badania naukowe. Omawia bazę źródłową. Jednocześnie stawia kolejne pytania, także i te, na które dzisiaj nie ma jeszcze odpowiedzi. Zasadnicza przyczyna niemożności wyczerpania tematu wynika z rozproszenia ludzi, ośrodków życia Polonii, badań, materiałów archiwalnych. Można stwierdzić, że ciągle jesteśmy na wstępnym etapie gromadzenia danych.

Mamy nadzieję, że dzięki ścisłej współpracy instytucji krajowych i polonijnych z czasem zakres tej wiedzy będzie się poszerzał i że stanie się to m.in. na skutek docierania do kolejnych ludzi i zbiorów. Dopiero moment, w którym zakończony zostanie proces rejestracji zasobów odzwierciedlających różne aspekty życia na wygnaniu, wyznaczy kres etapu początkowego prac. W kolejnych stadiach będzie można w sposób bardziej pełny, pozwalający na wyczerpanie podstaw źródłowych, przystąpić do rozwoju badań naukowych, nie tylko zresztą historycznych.

Publikacja ta jest przykładem tak właśnie pojętej współpracy między polonijnymi i krajowymi instytucjami archiwalnymi i bibliotecznymi; jest plonem sesji naukowej zorganizowanej przez Stałą Konferencję Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie w Rapperswilu, w dniach 4-5 września 1998 r.

Gospodarzem i pomysłodawcą sesji był dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Janusz Morkowski. Na jego zaproszenie, oprócz członków Stałej Konferencji, pozytywnie odpowiedzieli przedstawiciele krajowych placówek badawczych, archiwów i bibliotek. Referaty przedstawione na sesji stanowią zasadniczy zrąb książki. W celu uzupełnienia wątków, które pojawiły się jedynie w dyskusji, zamówiono artykuły dodatkowe, poświęcone zbiorom Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie, Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz tym zasobom Rozgłośni Polskiej Radia „Wolna Europa", których kopie przekazane zostały do Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie. Przegląd badań uzupełniono tekstem poświęconym historiografii na temat polskiej emigracji politycznej po II wojnie światowej.

Dania Nałęcz

Tagi

Więcej o Autorze (Autorach)

0raz Pozostałe Publikacje tego Autora (ów)

Daria Nałęcz

Daria Monika Lipińska-Nałęcz (ur. 1 lipca 1951 w Warszawie) – polska historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, w latach 2012–2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie...

Copyrights

COPYRIGHTS©: STAŁA KONFERENCJA MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE
CAŁOŚĆ LUB POSZCZEGÓLNE FRAGMENTY POWYŻSZEGO TEKSTU MOGĄ ZOSTAĆ UŻYTE BEZPŁATNIE PRZEZ OSOBY TRZECIE, POD WARUNKIEM PODANIA AUTORA, TYTUŁU I ŹRÓDŁA POCHODZENIA. AUTOR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEZGODNE Z PRAWEM UŻYCIE POWYŻSZEGO TEKSTU (LUB JEGO FRAGMENTÓW) PRZEZ OSOBY TRZECIE.

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika