Skip to main content

Sprawozdanie Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku na XX Sesję Stałej Konferencji

Referat wygłoszony na XX sesji Stałej Konferencji MABPZ - Rapperswil 1998 r

Sprawozdanie Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku na XX Sesję Stałej Konferencji

Referat wygłoszony na XX sesji Stałej Konferencji MABPZ - Rapperswil 1998 r

Działalność naukowa Instytutu uległa znacznemu przyspieszeniu. W ciągu ostatnich dwóch lat zakończono porządkowanie zespołów archiwalnych. Są one obecnie opisane i posiadają uproszczony rejestr zawartości. Opracowanie nabytków dokonywane jest na bieżąco. Część zespołów, o których mowa, nie została umieszczona w informatorze o Instytucie, opublikowanym w 1997 r. W działalności naukowej na plan pierwszy wysuwają się dwie wystawy. Pierwsza, organizowana w Bibliotece Narodowej w Warszawie, jest dużym przedsięwzięciem, które upamiętnić ma odzyskanie niepodległości w 1918 r. Prezentowane będą na niej bardzo wartościowe eksponaty, w tym oryginał rozkazu do Bitwy Warszawskiej 1920 r., listy Józefa Piłsudskiego, plakaty z wojny polsko-bolszewickiej oraz dokumenty indywidualne, po byłych legionistach, politykach, żołnierzach. Druga wystawa, nie mniej cennych dokumentów, będzie pokazana w Konsulacie Polskim w Nowym Jorku, z tej samej okazji.

Znacznie rozwinęła się działalność wydawnicza. W grudniu 1997 r. ukazał się nakładem Biblioteki Narodowej obszerny informator o zbiorach pt. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory, będący pierwszym polskojęzycznym wykazem archiwaliów zgromadzonych w Nowym Jorku. Przygotowuje się angielskie, rozszerzone tłumaczenie, które omówi także zespoły archiwalne nie wymienione poprzednio. Na listopad 1998 r., dokładnie w 80-lecie odzyskania niepodległości, przewidywana jest publikacja trzytomowego Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, która to książka jest najpełniejszym zapisem czynności Komendanta oraz Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza. Ukazał się także kolejny t. 29 „Niepodległości”, doroczny „Biuletyn” oraz broszury propagandowe w języku polskim i angielskim. Wspomagają one misję propagandową Instytutu. Ponadto opublikowane zostały Wspomnienia Juliusza Targowskiego. W fazie przygotowania do druku są wspomnienia Tadeusza Pawłowicza zatytułowane Obraz pokolenia; ich publikacja przewidziana jest na 1999 r. Instytut wspomógł finansowo wydanie serii bogato ilustrowanych reportaży z Kresów autorstwa Teresy Siedlarowej. Ukazały się one nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie. Przewidujemy możliwość zakwalifikowania do druku innych maszynopisów.

Zasoby Instytutu wzbogaciły się o wiele kolekcji archiwalnych. Na wyróżnienie zasługuje zbiór gen. Kazimierza Schally, kolekcja Stefana Lenartowicza, „Solidarności”, ks. Alfonsa Skonieckiego. Otrzymaliśmy także wartościowe dzieła malarskie po Stanisławie i Zofii Jordanowskich. Są to: Stanisława Wyspiańskiego Lutnista (pastel), olej Januarego Suchodolskiego Obrona Częstochowy oraz olejny portret Zofii Jordanowskiej pędzla Antoniego Michalaka. W ostatnim czasie otrzymaliśmy order „Virtuti Militari” ofiarowany płkowi Ryszardowi Kuklińskiemu.

Wzorem ubiegłych lat Instytut organizuje wiele akcji specjalnych, służących integracji emigracji oraz pozyskiwaniu środków. Należy do nich obecność w programach telewizyjnych metropolii nowojorskiej oraz obecność w polskiej prasie. Znaczącą rolę w życiu emigracji odgrywa doroczny bankiet Instytutu. W tym roku głównym sponsorem będzie „Citibank”, w ubiegłym roku był nim „Boeing”. Dochody z tej imprezy stanowią podstawę finansowania pracy Instytutu. Wśród wielu akcji Instytutu warto także wymienić darmowe rozliczenia podatkowe prowadzone od kilku lat przez studentów „Baruch College”. Członkowie Instytutu aktywnie występują w prostowaniu nierzadkich zafałszowań najnowszej historii Polski. Ostatnim przykładem tego rodzaju był list Jacka Gałązki do „Daily News”, w sprawie artykułu informującego o Polakach w jednostkach niemieckich podczas lądowania w Normandii 1944 r. Autor sprostowania służył w 1 Pancernej Dywizji gen. Maczka.

Generalnie daje się zauważyć sporą aktywność Instytutu na wielu polach, co sprzyja aktywizacji środowiska oraz służy nauce i sprawie polskiej.

Tagi

Więcej o Autorze (Autorach)

0raz Pozostałe Publikacje tego Autora (ów)

Janusz Cisek

Prof. dr hab. Janusz Cisek związany był z IJP przez wiele lat - w latach 1989-1992 pełnił tu funkcję wicedyrektora, a w latach 1992-2000 był dyrektorem wykonawczym Instytutu. Po powrocie do Polski...

Copyrights

COPYRIGHTS©: STAŁA KONFERENCJA MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE
CAŁOŚĆ LUB POSZCZEGÓLNE FRAGMENTY POWYŻSZEGO TEKSTU MOGĄ ZOSTAĆ UŻYTE BEZPŁATNIE PRZEZ OSOBY TRZECIE, POD WARUNKIEM PODANIA AUTORA, TYTUŁU I ŹRÓDŁA POCHODZENIA. AUTOR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEZGODNE Z PRAWEM UŻYCIE POWYŻSZEGO TEKSTU (LUB JEGO FRAGMENTÓW) PRZEZ OSOBY TRZECIE.

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika