Henryk Bukowski

Powstaniec styczniowy, przedsiebiorca, antykwariusz, filantrop.
Jeden z współtwórców Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Muzeum Polskie Rapperswil

Henryk Bukowski

Urodzony 6 stycznia 1839 roku we wsi Kaukle na Litwie. W czasie powstania uczestniczył w walkach pod Mackiewiczem oraz Popielanami. Po jego stłumieniu zagrożony aresztowaniem przedarł się do Sztokholmu, gdzie po paru latach założył duży antykwariat „Bukowskis konstkandel“, który do dzisiaj uchodzi za najpoważniejszą firmę tego rodzaju w Szwecji.

Henryk Bukowski od dzieciństwa miał pociąg do zbierania starożytności. Przyjąwszy miejsce praktykanta u sławnego antykwariusza Christiana Hammera, oddał się ulubionym studiom archeologicznym i zaczął zbierać polskie pamiątki. Wkrótce otworzył swój własny zakład antykwarski, który przyniósł mu niesłychany rozgłos i powodzenie w najbardziej wpływowych sferach życia publicznego oraz u samego króla Szwecji.

Jest wymieniany, jako jeden z współtwórców Muzeum w Rapperswilu, który obok założyciela Wł. hr Platera, I. Kraszewskiego i A. Gillera nieprzerwanie zasilał zbiory rapperswilskie zakupionymi w Szwecji polskimi pamiątkami.

Wraz z Krystynem Ostrowskim założył fundusz stypendialny. Wpłacane przez Bukowskiego środki umożliwiały pobieranie nauki polskiej młodzieży kształcącej się za granicą. Był także fundatorem albumów pamiątkowych i wydawnictw emigracyjnych.

W ostatnich latach życia najważniejszą troską H. Bukowskiego było ostateczne uporządkowanie spraw Muzeum Polskiego. Zaprowadzenie ścisłej kontroli funduszów muzealnych i stypendialnych, aby im w przyszłości nie groziło żadne niebezpieczeństwo.

Zmarł w Sztokholmie 11 marca 1900 roku. Na żądanie mieszkających zagranicą rodaków podjęto decyzję o przewiezieniu zwłok do Rappeswilu i pochowania obok hr Władysława Platera założyciela Muzeum, na podwórcu zamku.

Henryk Bukowski (1839 - 1900).

Postaci
z tej samej instytucjiMABPZ

Tutaj podstawowe dane