Julian Godlewski

Doktor prawa, filantrop, działacz społeczny, mecenas sztuki.
Współzałożyciel Fundacji Kulturalnej "Libertas".
Muzeum Polskie Rapperswil

Julian Godlewski

Urodzony we Lwowie, doktor prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po wojnie zamieszkał w Szwajcarii, gdzie jako wybitny ekspert prawa przemysłowego zajmował wysokie stanowisko w koncernie stalowym Thyssena. Zgromadził kapitał, który umożliwił mu kupowanie zabytków sztuki polskiej rozsianych po całym świecie. Nabytki trafiały do muzeów w kraju (Wawel, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski) i do wskrzeszonego dzięki jego staraniom Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Dzięki niemu kolekcja rapperswilska wzbogaciła się o oleje Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego, Alfreda Wierusz – Kowalskiego, Iwana Trusza, akwarele Juliana Fałata, pastele Leona Wyczółkowskiego, prace Jerzego Kossaka, Artura Nikutowskiego, Jacka Malczewskiego, Józefa Czapskiego czy Piotra Michałowskiego. Bardzo ważny jest także jego wkład w ugruntowanie podstaw materialnych Muzeum. Współzałożyciel Fundacji Kulturalnej "Libertas".

Julian Godlewski (1903-1982)

Postaci
z tej samej instytucjiMABPZ

Tutaj podstawowe dane