Jan Główczyk

Dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie w latach 2000-2010, administrator kościoła św. Stanisława BM w Rzymie
Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie

Jan Główczyk

Ksiądz Jan Główczyk, ur. 9 maja 1957 r. w Grybowie. W 1982 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Po święceniach kapłańskich został wikariuszem parafii św. Wojciecha w Szczawnicy, a później Ducha Świętego w Mielcu. W latach 1986-1990 kontynuował studia specjalistyczne w zakresie nauk wychowawczych na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Od 1991 r. do 1998 r. pełnił funkcję wicerektora Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, a następnie (w latach 1999-2000) był asystentem parafialnym w Ravello. Przez 10 lat (2000-2010) kierował pracą rzymskiego Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II. Był redaktorem pisma „Collegium Polonorum” (1991-1992). Obecnie pełni funkcję administratora kościoła św. Stanisława BM w Rzymie, oraz koordynatora Duszpasterstwa Polaków we Włoszech. Jest współautorem i redaktorem zbioru homilii: "Idźcie i głoście" (1995-1998) oraz współredaktorem publikacji: "Papieskie Medale Józefa Stasińskiego. W zbiorach rzymskiego Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II" (2004), "Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II" (2006) oraz "Liturgia Godzin z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI" (2007).

Postaci
z tej samej instytucjiMABPZ

Tutaj podstawowe dane