Robert Czarnowski

Sekretarz Polskiej Misji Katolickiej we Francji oraz
Dyrektor Archiwum PMK i Biblioteki w Seminarium Polskim w Paryżu
Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji

ks. Robert Czarnowski

Ks. Robert Czarnowski (ur. 1974), dr teologii w zakresie historii Kościoła.
Od 2014 r. Sekretarz Polskiej Misji Katolickiej we Francji oraz Dyrektor Archiwum PMK i Biblioteki w Seminarium Polskim w Paryżu.

W 1999 r. uzyskał tytuł magistra teologii ogólnej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Następnie ukończył studia podyplomowe w zakresie Integracji Europejskiej (Uniwersytet Warszawski), dydaktyki katechezy (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie) oraz teologii praktycznej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). W latach 2004 - 2013 odbył studia specjalistyczne w Rzymie w zakresie: historii cywilizacji chrześcijańskiej (Università Europea), archiwistyki (La Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica), dóbr kultury kościelnej (Pontificia Università Gregoriana), bibliotekoznawstwa (La Scuola Vaticana di Biblioteconomia), dydaktyki ogólnej i muzealnej (Università degli studi Roma Tre), uwieńczone uzyskaniem tytułu doktora teologii w zakresie historii Kościoła w Pontificia Università della Santa Croce w Rzymie.

Stypendysta niemieckiej fundacji Renovabis, amerykańskiej Catholic League oraz United States Conference of Catholic Bishops. Autor m.in. "Il primo sinodo plenario polacco del 1936", "U kolebki życia Prymasa Tysiąclecia", "Dziedzictwo Królowej Bony", "Wielki Prymas z małej Zuzeli", "Odkrywam Ducha świętego mojej grupie, rodzinie, Kościele, i szkole", "Parafia Zuzela. Dzieje i duszpasterstwo w latach 1796-1925" a także wielu artykułów publikowanych m.in. w „Studia Claromontana”, „Episteme”, „Dobry Pasterz”, „Szkoła Katolicka”.

Był prelegentem oraz uczestnikiem wielu konferencji i sympozjów międzynarodowych a także kursów i warsztatów dydaktycznych. Posiada nie tylko dobre przygotowanie pedagogiczne, ale także bogate doświadczenie w tym zakresie. Przeszedł całą procedurę awansu zawodowego nauczyciela uzyskując w 2004r. stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi poprzez uczestnictwo w programach telewizyjnych i radiowych, opracował wiele projektów edukacyjnych i programów autorskich. Przez wiele lat prowadził aktywną współpracę z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej a poprzez pracę w zespole redakcyjnym Miesięcznika Powiatu Przasnyskiego włączył się m.in. we współpracę ze strukturami samorządowymi.


MABPZ

Tutaj podstawowe dane