Skip to main content

Roman Nir

Archiwista i historyk Polonii, wieloletni dyrektor Archiwum Polonii przy Polskiej Misji w Orchard Lake

Ks. Prałat dr Roman Nir

Ks. Pralat dr Roman Nir urodził się 22/01/1940 r. w Praszce k. Częstochowy. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnym mieście, natomiast liceum ogólnokształcące ukończył w pobliskim Gorzowie Śląskim.  Studia filozoficzno-teologiczne ks. Nir rozpoczął w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Częstochowskiej w Krakowie. W kolejnych latach kontynuował naukę na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na kierunku historyczno-bibliotekoznawczym, a następnie w Instytucie Historii Kościoła KUL w katedrze archiwistyki, które ukończył obroną pracy doktorskiej w roku 1974.

Po studiach objął stanowisko dyrektora Biblioteki Diecezjalnej w Częstochowie. Pracował także jako ekspert od starodruków dla Biblioteki Narodowej.

Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1964 roku w Częstochowie.

Nowy rozdział w życiu ks. Nira rozpoczął się objęcia przez niego funkcji dyrektora Archiwum Polonii w Orchard Lake w 1978 roku. Pod jego kierownictwem utworzone zostało m.in. Archiwum Polonii w Orchard Lake, które funkcjonuje do dzisiaj.

Ksiądz Nir prowadził obok pracy duszpasterskiej i archiwalnej, intensywne prace badawcze nad historią kościoła oraz Polonii i Polaków poza granicami Polski. Opublikował szereg artykułów i opracowań naukowych.

Brał też czynny udział w życiu wielu towarzystw naukowych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Kilkakrotnie wygłaszał referaty na posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Genealogicznego Stanu Michigan, reprezentując zbiory genealogiczne znajdujące się w Archiwum Polonii. Zapraszany był na sympozja organizowane przez Stowarzyszenie Archiwistów Amerykańskich i różne polonijne towarzystwa naukowe. Nawiązał kontakty naukowe z bibliotekami polskimi w Londynie, Paryżu, Rapperswilu, z Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych i Centrum Dokumentacji Jana Pawła II w Rzymie.

Ks. Nir wielokrotnie wygłaszał referaty podczas zjazdów i sympozjów Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie: w Rzymie w 1993 roku – „Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Orchard Lake”, w Londynie w 1994 – „Archiwalia Polskiej Misji Katolickiej w Indiach”, w Lublinie w 1995 – „Polskie zbiory archiwalne w Stanach Zjednoczonych”; w 1996 we Wrocławiu – „Materiały archiwalne ks. prof. Franciszka Bolka – biografa i encyklopedysty”, w 1997 w Paryżu – „Materiały archiwalne do dziejów polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii w zbiorach w Orchard Lake”.

2 lutego 2002 roku otrzymał Nagrodę Wierności The Maria Dusza Memorial Fund za działalność społeczno-polityczną i udział w akcjach antykomunistycznych.

21 czerwca 2008 roku, w Łazienkach Królewskich w Warszawie, został udekorowany Orderem św. Stanisława Biskupa i Męczennika przez kapitułę tego orderu.

W roku 2008 ks. dr Roman Nir przeszedł na emeryturę. Rezyduje w Orchard Lake, prowadząc dalsze prace naukowo-badawcze.

 

BIOGRAM na podst.: Edward Duch, Ks. Pralat dr Roman Nir – Archiwista i historyk Polonii, Videofact.com →

FOTO: Świeczak, www.press.warszawa.pl →

Publikacje tego autora



Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika