Muzeum Polskie Rapperswil

Polenmuseum Rapperswil

Muzeum Polskie Rapperswil
Muzeum, biblioteka i archiwum polskie w Szwajcarii

Misja, Cele i Zadania

Misją Muzeum Polskiego w Rapperswilu jest przedstawienie kultury polskiej, jej znaczenia w kulturze zachodnioeuropejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wolnościowych i chrześcijańskich ideałów oraz prowadzenie dokumentacji związków polsko-szwajcarskich. Ponadto celem Muzeum Polskiego jest zabezpieczanie wartościowych dokumentów, pamiątek historycznych i dzieł sztuki znajdujących się poza granicami Polski oraz przedstawienie historii kraju. Muzeum prezentuje zbiory i archiwa udostępniając je publiczności i nauce.

Historia i działalność

Muzeum zostało założone w roku 1870 przez Władysława hr. Broël-Platera, przy znacznym wsparciu szwajcarskich przyjaciół. Nieśli oni pomoc polskim powstańcom styczniowym i wspierali starania emigrantów w tworzeniu ośrodka polskiej kultury i historii w Szwajcarii. Powstałe w Rapperswilu Muzeum wzrosło do rangi Polskiego Muzeum Narodowego. Kolekcja Muzeum, powstająca dzięki darom z całego świata, powiększała się znacznie i Rapperswil stał się centrum polskiej diaspory, skupiającym świadectwa polskiej kultury i koordynującym poczynania polityczne zmierzające do odzyskania przez Polskę niepodległości. Od tego czasu Rapperswil zagościł w polskiej historii i literaturze. Po odzyskaniu niepodległości zbiory rapperswilskie zostały w 1927 roku przewiezione do wolnej Ojczyzny i wzbogaciły polskie dziedzictwo narodowe.

03 muzeum polskie rapperswil wnetrze1
Salonik Romantyczny - Muzeum Polskie w Rapperswilu.
02 muzeum polskie rapperswil wnetrze historyczne
Biblioteka Muzeum Narodowego Polskiego (1870-1927).
05 muzeum polskie rapperswil kolumna
Kolumna Barska przed Zamkiem w Rapperswilu.

W czasie II wojny światowej rapperswiliana zostały w 95 % zniszczone. W 1936 roku na zamku w Rapperswilu zostało otwarte Muzeum Polski Współczesnej. Prezentowane w nim były osiągnięcia kulturalne i gospodarcze II Rzeczypospolitej. Kustoszem Muzeum była Halina Kenarowa- Jastrzębowska.W czasie II wojny światowej Muzeum przejęło kulturalną opiekę nad 13000 internowanych polskich żołnierzy przybyłych do Szwajcarii po walkach we Francji. Wielu z byłych polskich żołnierzy pozostało po wojnie w Szwajcarii pracując, jako naukowcy, inżynierowie i artyści. Oni przyczynili się w największym stopniu do utworzenia obecnego Muzeum.

01a muzeum polskie rapperswil budynek
Zamek w Rapperswilu - siedziba Muzeum Polskiego

Do zamknięcia Muzeum Polski Współczesnej doszło w roku 1952 na skutek działań przedstawicieli komunistycznego rządu polskiego. Muzeum zostało zlikwidowane, umowa dzierżawna zamku po 82. latach została sądownie zerwana, a zbiory przetransportowano do Polski. W odpowiedzi na likwidację polskiego muzeum w styczniu 1954 powstało polsko-szwajcarskie „Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu”. Jego twórcami byli Szwajcarzy oraz polscy emigranci nieakceptujący władzy komunistycznej w Polsce. Dzięki zabiegom Towarzystwa utworzono na nowo na zamku obecne Muzeum Polskie w Rapperswilu.

Biblioteka

Obecna Biblioteka przy Muzeum Polskim w Rapperswilu ma stosunkowo krótką historię. Wśród darów, jakie otrzymywało Muzeum Polskie znalazło się także wiele książek. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Fundacja „Libertas” dokonała zakupu przylegającej do zamkowego wzgórza kamienicy „Burghof”. W jednym z mieszkań urządzona została czytelnia z magazynem książek oraz pomieszczenia, w których miejsce znalazły zbiory Jana Nowaka-Jeziorańskiego i jego żony Jadwigi. W późniejszym okresie w bibliotece utworzono pomieszczenie poświęcone pamięci rodziny Romerów z Cytowian na Litwie. 20 czerwca 1987 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowej czytelni i wypożyczalni. Biblioteka zbiera materiały dotyczące historii Muzeum, Polaków w Szwajcarii (szczególnie Żołnierzy Internowanych z 2. Dywizji Strzelców Pieszych i Szwajcarów w Polsce oraz wybrane czasopisma i periodyki emigracyjne. W swoim katalogu posiada ok. 25 tys. pozycji. W 1996 roku wprowadzone zostało katalogowanie komputerowe. Biblioteka otwarta jest w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca między godz. 14-tą a 17-tą oraz po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Archiwum

Archiwum Muzeum Polskiego zgromadziło od roku 1954 wiele spuścizn o historycznym znaczeniu. Ważną część zbiorów tworzą spuścizny Polaków żyjących i działających w Szwajcarii i w innych krajach. W zbiorach archiwum znajdują się dokumenty stowarzyszeń i organizacji politycznych. Oprócz dokumentów znajdziemy zbiory ikonograficzne: fotografie i grafiki. Swoje bogate zbiory poprzez zapis testamentalny przekazali nam m.in.: Michał hr. Potulicki, Józef Mackiewicz, Jerzy Stempowski, Krystyna Marek i wielu innych.

04 muzeum polskie rapperswil wnetrze1
Sala ekspozycyjna - Polacy w Szwajcarii - Muzeum Polskie w Rapperswilu.

KONTAKT & INFO


ADRES

POLENMUSEUM
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

telefon & email

T (muz.): +41 (0)55 210 18 62
T (bibl.): +41 (0)55 210 18 61

E (muz.)
muzeum.polskie AT muzeum-polskie.org
E (arch.)
archiwum AT muzeum-polskie.org
E (bibl.)
biblioteka AT muzeum-polskie.org

www.muzeum-polskie.org →

FORMULARZ KONTAKTOWY

Postaci
Współczesne | Historyczne | Autorzy Publikacji


Publikacje & Aktualności


Sesje MABPZ


XL

2018
Francja

XXXIX

2017
USA

MABPZ

Tutaj podstawowe dane