Skip to main content

Polski Instytut Naukowy w Ameryce

The Polish Institute of Arts and Sciences of America

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie
Polska placówka naukowo - badawcza, archiwum i biblioteka w Nowym Jorku, USA

Misja, Cele i Zadania

Misją Polskiego Instytutu w Ameryce (PIN, ang. Polish Institute of Arts & Sciences of America - PIASA) jest szerzenie wiedzy o dziedzictwie intelektualnym Polski w pluralistycznym społeczeństwie amerykańskim. Także promocja polskiej nauki i kultury na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

PIASA NY - Polski Instytut Naukowy w Ameryce
Biblioteka Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce - PIASA
Polski Instytut Naukowy w Ameryce Nowy Jork PIASA
Andrzej Bobkowski - korespondencja 1944–1961, ze zbiorów PIASA Nowy Jork

działalność

Od roku 1956 Instytut wydaje nieprzerwanie kwartalnik „The Polish Review”, jedyne naukowe czasopismo w Ameryce Północnej poświęcone wyłącznie sprawom polskim i polonijnym. Jest też właścicielem wydawnictwa PIASA BOOKS.

Organizuje wykłady, wieczory autorskie i wystawy sztuki w „stolicy świata” Nowym Jorku. Tam, gdzie jest to możliwe, Instytut stara się lobbować na rzecz otwierania kierunków polonistyki na uniwersytetach amerykańskich.

Na portalu internetowym PIN funkcjonuje rodzaj anglojęzycznego przewodnika po polonikach znajdujących się na ternie USA. „Archival Information Center”.

Z inicjatywy Instytutu ustanowiono szereg nagród (każda w wysokości 1000 USD) za osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach naukowych dla naukowców z Ameryki Połnocnej:

  • w dziedzinie historii - nagroda im. O. Haleckiego
  • nauk społecznych - nagroda im. B. Malinowskiego
  • humanistyki - nagroda im. W. Lednickiego
  • nauk przyrodniczych - nagroda im. K. Funka
  • nauk stosowanych - nagroda im. T. Sendzimira

Rok-rocznie organizowane są przez PIN na jednym z wybranych uniwersytetów amerykańskich multi-dyscyplinarne konferencje połączone z dorocznym walnym zebraniem sprawozdawczym Instytutu (AGM).

Współpraca

Polski Instytutu Naukowy współpracuje z licznymi organizacjami i instytucjami w Polsce i Ameryce, m.in. z PAU, PAN, NDAP, BN i Fundacją Na Rzecz Nauki Polskiej. Od 1990 roku PIN jest w stałych i bardzo przyjaznych stosunkach z Ambasadą Polski w Waszyngtonie oraz Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku. Razem z Ambasadą, Instytut ustanowił doroczną nagrodę im. Ambasadora Kazimierza Dziewanowskiego za najlepszą pracę doktorską dotycząca Polski obronioną na uniwersytecie amerykańskim. Wśród zaprzyjaźnionych polskich instytucji w USA znajdują się m.in. Fundacja Kościuszkowska oraz Instytut Piłsudskiego.

Zbiory PIASA

W zbiorach biblioteki i archiwum PIN znajduje się ponad 35 tys. książek oraz unikatowy zbiór ponad 77 kolekcji archiwalnych polskich działaczy, polityków, artystów, pisarzy i poetów działających i tworzących gł. w Ameryce. Wśród nich m.in. kolekcje: A. Bobkowskiego, J. Lechonia oraz K. Popiela. W sumie ponad 12 metrów bieżących akt.

PIASA posiada również okazałą kolekcję sztuki. Olga Boznańska, Maksymilian Gierymski, Jacek Malczewski, i Władysław Podkowiński to tylko niektóre nazwiska malarzy, których płótna można w niej znaleźć.

Polski Instytut Naukowy w Nowym Jorku PIASA
Siedziba Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA) przy 30. ulicy i 3. Alei na Manhattanie.

Historia

Polski Instytut Naukowy (PIN) w Ameryce (Polish Institute of Arts & Sciences of America - PIASA) powstał w 1942 r. w Nowym Jorku. Z założenia miał pełnić funkcję kontynuatora Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie na czas okupacji niemiecko-sowieckiej Kraju. Od lat powojennych jest niezależną amerykańską instytucją naukową. Przez ponad pół wieku, PIN występował w obronie wolnej myśli naukowej i praw człowieka w Polsce. Od 1986 r. Instytut mieści się w swoim własnym pięciopiętrowym domu (townhouse) na rogu 30 ulicy i Trzeciej Avenue w prestiżowej, nowojorskiej dzielnicy Manhattan.

Instytut jest organizacją naukową i kulturalną obejmującą swą działalnością cały obszar Stanów Zjednoczonych. W całej swej historii przeszedł wiele przeobrażeń. Z czasem stał się organizacją nie tylko zrzeszająca naukowców emigrujących z Polski, lecz także Polaków urodzonych w Ameryce. Aktualnie zrzesza polskich, polonijnych oraz amerykańskich naukowców, którzy przez swoje badania naukowe są związani z Polską. Skupia uczonych z różnorodnych dyscyplin naukowych - reprezentujących kilkadziesiąt wyższych uczelni amerykańskich. Są też artyści, pisarze, wybitni przedstawiciele wolnych zawodów. To im wszystkim Instytut umożliwia prezentację własnych osiągnięć. Pełni funkcję forum swobodnej wymiany myśli pomiędzy naukowcami z Polski i Ameryki.

Polish Institute of Arts and Sciences of America PIASA
Plakat promocyjny wykladu o Ignacym Paderewskim, którego współorganizatorem był PIASA..

MABPZ

Polski Instytut Naukowy w Ameryce został pełnoprawnym członkiem Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie w XXX roku. Przedstawiciele instytucji, jako człnkowie Konferencji uczestniczyli w poszczególnych Sesjach MABPZ. Instytut był także jednym ze współorganizatorów XXXIX Sesji Konferencji, która odbyła się w 2017 r. w Nowym Jorku - pierwszej w poza Europą.

KONTAKT & INFO


ADRES

Polish Institute of Arts and Sciences of America
208 East 30th Street
New York, NY 10016
USA

telefon & email

T: +1 212 686 4164
E: piasany AT verizon.net

www.piasa.org →

FORMULARZ KONTAKTOWY

Publikacje & Aktualności


Sesje MABPZ | Uczestnictwo


45 | 2023
Szwajcaria
41 | 2019
Polska
40 | 2018
Francja
39 | 2017
USA
37 | 2015
Szwajcaria
36 | 2014
Włochy
35 | 2013
Węgry
33 | 2011
Szwajcaria
26 | 2004
Polska

INSTYTUCJE w TYM SAMYM KRAJUStała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika