Studium Polski Podziemnej w Londynie

Polish Underground Movement (1939 - 1945) Study Trust

Studium Polski Podziemnej w Londynie
Archiwum Armii Krajowej w Londynie
SPP Londyn dom front 2
Siedziba Studium Polski Podziemnej od 1948 r. przy 11 Leopold Road na polskim Ealingu, zachodni Londyn.

Historia i działalność

Studium Polski Podziemnej (SPP), powstało w Londynie w roku 1947. Jest instytucją archiwalną i naukową, w posiadaniu której znajdują się materiały historyczne dotyczące Polskiego Państwa Podziemnego (Administracji Podziemnej i Armii Krajowej) z okresu II Wojny Światowej. Wśród prominentnych założycieli byli m.in.:Tadeusz Bór-Komorowski, Tadeusz Pełczyński oraz wielu innych czołowych działaczy Polskiego Podziemia.

Od 1948 roku siedzibą SPP jest dom przy 11 Leopold Road London W5 3PB, w dzielnicy Ealing, w zachodnim Londynie. W 1988 r. SPP poaczyo się z Instytutem Polskim i Muzeum im. Gen. Sikorskiego (IPMS), zachowując jednak autonomie działania,oraz gromadzenia i wydatkowania funuszy na cele statutowe. W 2003 roku SPP zostało laureatem nagrody "Kustosza Pamięci Narodowej".

SPP jako instytucja oraz jej pracownicy wielokrotnie uhonorowani zostali także licznymi odznaczeniami państwowymi, między innymi - Polonia Restituta, Pro Memoria czy Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Od 1999 r. prowadzone są prace digitalizacyjne całego zasobu,polegające na jego skanowaniu oraz indeksacji przy pomocy technologii OCR.

Zmieniają się pokolenia, zmienia się profil działalności, ale Studium trwa i trwać bedzie tak długo jak chęć ludzi poświęcania własnych sił, umiejętności i czasu na rzecz wspólnego dobra jakim jest zachowanie pamięci o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym...

SPP Londyn 3 pokolenia koscia
3 pokolenia w SPP. Po l. W. Rostowska-Kościa, po pr. K. Dumas - córki H. Kości - Zbirohowskiej. Powyżej babcia i matka - H. Czarnocka

Misja, Cele i Zadania

Misją Studium Polski Podziemnej w Londynie jest gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów archiwalnych i bibliotecznych dotyczących Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej okrasu II wojny światowej (oraz lat bezpośrednio po jej zakończeniu).

Do zadań statutowych SPP w Londynie należy rownież rozpowszechniane wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej; m. in. poprzez działalność popularno - naukową i wydawniczą, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i poza jej granicami.

SPP Londyn h.czarnocka
Pracownia archiwalna Studium Polski Podziemnej przed remontem. Lata 80. XX wieku. Na zdjęciu Pani Halina Czarnocka. 
SPP Londyn m.scheybal
Pracownia archiwalna Studium Polski Podziemnej przed remontem. Rok 2006. Na zdjęciu Marzenna Schejbal.

Zbiory SPP

Unikatowy zasób archiwalny, składa się z około 90 zespołów; w sumie, około 250 metrów bieżących akt.

Trzonem zasobu archiwalnego SPP są dokumenty Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie (odpowiedzialnego podczas II wojny światowej za łączność z okupowanym Krajem). Akta znajdują się w czterech odrębnych zespłach O.VI (A), Skrzynie (SK), Kol. 21 oraz Teki Personalne Dwa (TP2). Kolejnym waznym zespoem są też akta Działu Społecznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rządu Polskiego na Uchodźstwie (zespół MSW).

W zbiorach archiwum SPP znajdują się także: Akta Komisji Weryfikacyjnych AK działających w latach 1945-1992, relacje i opracowania literackie żołnierzy Armii Krajowej (w tym bezcenny Raport Rotmistrza Pileckiego) oraz kolekcje dokumentów osób prywatnych oraz instytucji, których działalność związana była z Armią Krajową. Uzupełnieniem zasobu są broszury, afisze i prasa konspiracyjna, mapy i plany miast i regionów Polski, kolekcja fotografii, przeźroczy, negatywów, filmów i mikrofilmów oraz fonoteka i video-teka.

Zbiór blisko 12 tys. książek poświęconych PPP i AK uzupełnia zbiory archiwlane SPP.

KONTAKT & INFO


ADRES

11 Leopold Road
London W5 3PB
United Kingdom

telefon, email & WEB

T: +44 (0)20 8992 6057
E: info AT studium.org.uk

www.studium.org.uk

FORMULARZ KONTAKTOWY

Postaci
Współczesne | Historyczne | Autorzy Publikacji


Publikacje & Aktualności


Sesje MABPZ


XL

2018
Francja

TAKŻE w TYM KRAJUMABPZ

Tutaj podstawowe dane