Skip to main content

Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej

Fondazione Romana Marchesa J.S. Umiastowska

Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej
Placówka naukowo - badawcza promująca we Włoszech naukę, kulturę i sztukę polską

Misja, Cele i Zadania

Celem Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej jest przede wszystkim promocja badań dotyczących stosunków polsko-włoskich oraz dokumentowanie obecności i działalności Polaków we Włoszech ( w tym także losów 2. Korpusu gen. Andersa). Owocem tych badań było zainicjowanie w 2000 roku stałej serii wydawniczej Polonica włoskie - Polonica in Italia.

FUMIAST Rzym 01a
Siedziba Fundacji przy via Piemonte 117 w Rzymie.
[źrodło: Google]
FUMIAST Rzym 04
Pracownicy i wolontariusze Fundacji margrabiny Umistowskiej podczas obrad 36. Sesji Stałej Konferencji - Rzym 2008.

działalność

Od 1989 roku podstawowym zadaniem Fundacji jest dokumentowanie obecności i działalności Polaków we Włoszech w XX wieku; w tym także popularyzacja historii 2. Korpusu Wojska Polskiego we Włoszech. Organizowane są konferencje naukowe oraz przeprowadzane wywiady z polskimi kombatantami i ich rodzinami. W 2014 roku otwarte zostało Muzeum Pamięci 2. Korpusu na Monte Cassino.

W ramach działalności Fundacja współpracowała i współpracuje z instytucjami nauki i kultury w Polsce, w tym m.in. z: Instytutem Sztuki PAN, Biblioteką Narodową i Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych w Rzymie.

Od 2000 roku Fundacja rozpoczęła własną serię wydawniczą Polonica włoskie – Polonica in Italia. W serii tej ukazało się już 13 tomów (w tym 7 tomów w cyklu Świadectwa-Testimonianze).

Fundacja udostępnia także swą siedzibę Redakcji Biuletynu Informacyjnego Polonia Włoska, organu prasowego Związku Polaków we Włoszech, uczestnicząc od samego początku (od ponad 20. lat) w jego tworzeniu. Z budynku Fundacji przy via Piemonte 117 korzystają także inne zaprzyjaźnione instytucje polskie na ziemi włoskiej: Związkek Polaków we Włoszech, Fundacja Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego we Włoszech, Stowarzyszenie Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech oraz Rzymskie Stowarzyszenie Polsko-Włoskie (AIPRO).

FUMIAST Rzym 02c
Janina Zofia Umistowska, założycielka Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej

Historia

Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej (Fondazione Romana Marchesa J. S. Umiastowska) powstała w 1944 roku w Rzymie. Główną fundatorką była pochodząca z Wileńszczyzny, a zmarła w 1941 r w Rzymie, margrabina Janina Umiastowska.
Fundacja rozpoczęła swą działalność w 1946 roku, wspierając polskich artystów, którzy po wojnie znaleźli się poza krajem.

W 1968 roku kierownictwo Fundacji objął Emeryk Hutten-Czapski. Dzięki przyznawanym za jego prezesury przez Fundację stypendiom ponad 470 naukowców i działaczy z Polski mogło obcować z włoską i europejską nauką i kulturą. Do roku 1989 ze schronienia w powołanym przez Hutten-Czapskiego Hospicjum Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich skorzystało ponad 1500 osób. Zasługą Emeryka Czapskiego było również utworzenie polskiej kwatery na rzymskim cmentarzu Prima Porta. Od 1979 roku prezesem Fundacji Rzymskiej jest Stanisław A. Morawski.

Biblioteka

Fundacja ma bogatą bibliotekę, specjalizuje się w zbieraniu wydawnictw na temat 2. Korpusu i polonikach włoskich. W swych zbiorach posiada też bogaty zbiór polskich wydawnictw emigracyjnych. Zbiory są skatalogowane w systemie elektronicznym.

FUMIAST Rzym 03
Seria wydawnicza Fundacji Umistowskiej Polonica włoskie - Polonica in Italia.

MABPZ

Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej została pełnoprawnym członkiem Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie w 1998 roku. Przedstawiciele instytucji, jako człnkowie Konferencji uczestniczą w prawie każdej Sesji. Fundacja była także jednym ze współorganizatorów XXXVI Sesji Konferencji, która odbyła się w 2008 r. w Rzymie.

KONTAKT & INFO


ADRES

Fondazione Romana Marchesa J.S.Umiastowska
Via Piemonte 117
00187 Roma
Italia

telefon & email

T: +39 06 481 42 63
E: fumiast AT gmail.com
E2: fumiast AT tiscali.it

PolacyWeWłoszech/Fundacja →

FORMULARZ KONTAKTOWY

Postaci
Współczesne | Historyczne | Autorzy Publikacji


Publikacje & Aktualności


Sesje MABPZ | Uczestnictwo


45 | 2023
Szwajcaria
41 | 2019
Polska
40 | 2018
Francja
39 | 2017
USA
38 | 2016
Wielka Brytania
37 | 2015
Szwajcaria
36 | 2014
Włochy
35 | 2013
Węgry
34 | 2012
Polska
33 | 2011
Szwajcaria
32 | 2010
Polska
31 | 2009
Francja
30 | 2008
Włochy
29 | 2007
Wielka Brytania
28 | 2006
Węgry
27 | 2005
Francja
26 | 2004
Polska
25 | 2003
Szwajcaria
24 | 2002
Wielka Brytania
23 | 2001
Szwajcaria
22 | 2000
Francja
21 | 1999
Włochy
20 | 1998
Szwajcaria

INSTYTUCJE w TYM SAMYM KRAJUStała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika