Fundacja Kościuszkowska

The Kosciuszko Foundation: The American Center of Polish Culture

Fundacja Kościuszkowska
Centrum Kultury Polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Misja, Cele i Zadania

Założona w 1925 roku Fundacja Kościuszkowska ma na celu pogłębienie więzi między Polska i Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne oraz wymianę kulturalna - naukową. Na stypendia i granty dla polskich i amerykańskich studentów, naukowców, profesjonalistów i artystów oraz promocje kultury polskiej w Ameryce, Fundacja przeznacza około 1 miliona dolarów rocznie. Przyznając stypendia stwarza pole do działalności dla tych Polaków, którzy mogą mieć wpływ na bieg historii.

KFNY Kosciuszko Foundation budynek wieczorem
2: Wejście główne do siedziby Fundacji Kościuszkowskiej przy 15 E 65th St w Nowym Jorku.
KFNY Dining Room 2
3: "Dining Room" w budynku Fundacji Kościuszkowskiej.
FKNY koscuszko obraz
4: „Kościuszko w West Point” Bolesława Jana Czedekowskiego. Obraz przedstawiający naturalnej wielkości postać Taduesza Kościuszki w mundurze generała brygady amerykańskiej Armii Kontynentalnej z czasów wojny o niepodległość.

Zbiory sztuki

Na pierwszym piętrze okazałego budynku Fundacji w centrum Manhattanu, znajduje się zgromadzona na przestrzeni lat kolekcja malarstwa.

Wśród licznych artefaktów, na uwagę zasługują trzy znakomite obrazy: „Kościuszko w West Point” Bolesława Jana Czedekowskiego, „Lisowczycy: strzelanie z łuku” Józefa Brandta oraz „Gamrat i Stańczyk” Jana Matejki.

Pierwszy namalowany został na prośbę prezesa Fundacji Stefana Mierzwy. Drugi włączony został do kolekcji Fundacji Kościuszkowskiej w 1958 r. i uznawany jest za jej najcenniejsze dzieło. Obraz trzeci z wymienionych, został przekazany do Fundacji Kościuszkowskiej przez Josepha F. Lestera w 1950 r., z okazji 25-lecia założenia Fundacji.

KFNY Kosciuszko Foundation 15 E65 St wikipedia
1: Siedziba Fundacji Kościuszkowskiej w prestiżowej dzielnicy Nowego Jorku na Manhattanie

Historia i działalność

Fundacja została założona w 1925 roku przez Szczepana Mierzwę w celu tworzenia programów wymiany kulturalno-naukowej pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Mierzwa zafascynowany ideami głoszonymi przez Tadeusza Kościuszkę, postanowił stworzyć ku jego czci tak zwany żywy pomnik, którym miała być Fundacja. Dysponując funduszem, pochodzącym z darowizn, planowano pomagać następnym generacjom odrodzonej Polski w studiach w Ameryce oraz w przekazywaniu wiedzy w kraju ojczystym.

Aż po dzień dzisiejszy siedziba fundacji, znajdująca się na jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Manhattanu. A wszystko to dzięki uporowi oraz ciężkiej pracy założyciela Fundacji. W 1927 roku Mierzwa uzyskał poparcie oraz zgodę na utworzenie stypendium nazwane imieniem Marie Curie-Skłodowskiej.

Po wybuchu II wojny światowej Mierzwa nie przestawał pomagać polskim studentom – organizował liczne wysyłki książek i podręczników. W maju 1943 roku w 400. rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika zorganizował serię wykładów oraz programów okolicznościowych. W tym jeden z honorowym udziałem Alberta Einsteina. Ponadto. Mierzwa natchniony muzealną lokalizacją siedziby Fundacji, zaczął gromadzić oraz wystawiać obrazy takich autorów jak: Matejko, Chełmoński, Malczewski, Brandt, Kossak czy Styka, Zbiory te wypełniają dzisiaj drugie piętro budynku Fundacji i są powszechnie dostępne do podziwiania.

Pierwszym prezesem Fundacji był Henry Noble MacCraken. Oficjalnie zastąpiony przez Mierzwę w 1955 roku. W 1959 roku został wydany przez Fundację Kościuszkowską słownik angielsko-polski, ciesząc się popularnością po obu stronach Atlantyku. W 1976 roku podczas oficjalnej wizyty, Papież Jan Paweł II podkreślał ogromną rolę Fundacji w ówcześnie trudnych czasach dla Narodu Polskiego.

Po dzień dzisiejszy Fundacja Kościuszkowska na czele z Alexem Storożynskim - Prezesem Zarządu oraz Markiem Skulimowskim - Prezesem i Dyrektorem Wykonawczym. kontynuuje wypełnianie misji i wizji Szczepana Mierzwy.

FKNY sala glowna littletownshoes 2
5: Jedna z sal  w siedzibie Fundacji.

KONTAKT & INFO


ADRES

The Kosciuszko Foundation:
The American Center of Polish Culture.
15 E 65th St,
New York, NY 10065
USA

telefon, email & WEB

T:+1 212 734 2130
E: mskulimowski AT thekf.org

www.thekf.org

FORMULARZ KONTAKTOWY

Postaci
Współczesne | Historyczne | Autorzy Publikacji


Publikacje & Aktualności


TAKŻE w TYM KRAJUMABPZ

Tutaj podstawowe dane