• Postaci
 • Aktualności
 • Publikacje
 • Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie

  Centro di Documentazione e Studio del Pontificato di Giovanni Paolo II

  Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie
  Archiwum, biblioteka i ośrodek naukowy poświęcony dokumentowaniu pontyfikatu Jana Pawła II

  Misja, Cele i Zadania

  Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu jest jedną z instytucji należącej do watykańskiej Fundacji JPII. Celem działalności jest wszechstronna dokumentacja i studia nad pontyfikatem Jana Pawła II oraz popularyzowanie jego nauczania.

  Historia i działalność

  Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu został powołany do życia w Watykanie, dnia 16.10.1981 r. na mocy podpisanego przez Jana Pawła II dekretu. Jest jedną z instytucji Fundacji JPII, a jego siedzibą jest Dom Polski w Rzymie. Od początku celem Ośrodka było gromadzenia archiwaliów, książek i muzealiów dotyczących pontyfikatu Papieża-Polaka.

  Pracami związanymi ze zbieraniem dokumentacji kierowali ks. Wojciech Cybulski, ks. infułat Michał Jagosz, ks. prałat Jan Główczyk, ks. prof. Jan Machniak, ks. Antoni Pyznar, a obecnie funkcję dyrektora pełni ks. dr Andrzej Dobrzyński. Od początku istnienia Ośrodka pracują w nim siostry sercanki - aktualnie s. Remigia Sawicka oraz s. Julia Knurek. Do jego rozwoju przyczynili się również ludzie świeccy, pomagający zgromadzić i opracować bogatą dokumentację.

  05 JP2 Rzym pracownicy
  Pracownicy Ośrodka Pontyfikatu JPII: Ks. dr  Andrzej Dobrzyński oraz siostra Julia Knurek.
  02 JP2 Rzym VIII sesja mab Rzym 09.1986 r
  Uczestnicy rzymskiej sesji MAB, zorganizowanej przez Ośrodek Pontyfikatu JPII w 1986 r..

  Jan Paweł II w jednym z przemówień do Fundacji (Watykan, 29 września 1988 r.) podkreślił, że dokumentacja zebrana w Ośrodku jest nie tylko „rozdziałem historii”, lecz także stanowi ważny punkt odniesienia i „historyczne wyzwanie” dla przyszłych pokoleń.

  Według odnowionego statutu Fundacji z 16 października 2003 roku Ośrodek ma się zajmować także badaniem nauczania i pontyfikatu Jana Pawła II. W roku 1996 w Domu Polskim zorganizowano salę wystawową z najcenniejszymi darami papieskimi. Obok pamiątek historycznych zwiedzającym udostępnione zostały liczne papalia, eksponaty z dziedziny sztuki sakralnej, świadectwa kultu świętych i kolekcja darów papieskich pochodzących z podróży apostolskich.

  W okresie trzydziestu siedmiu lat działalności Ośrodek przygotował blisko pięćdziesiąt publikacji książkowych i wiele artykułów naukowych i popularyzatorskich. Na podkreślenie zasługuje wydanie tekstów Karola Wojtyły z okresu, gdy był on arcybiskupem oraz serii publikacji „Jan Paweł II. Bibliografia polska”, będącej owocem żmudnej pracy niewielkiej grupy osób. Ośrodek zorganizował także wiele wystaw, zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. W ostatnich latach przygotowano również szereg sympozjów i konferencji naukowych - w Rzymie, Krakowie, Paryżu, Lugano - poświęconych nauczaniu Jana Pawła II.

  W ramach studium prowadzona jest działalność redakcyjna i wydawnicza, publikowane są artykuły naukowe i popularyzatorskie. Ośrodek organizuje sympozja naukowe i współpracuje ze środowiskami akademickimi w Polsce i poza granicami Kraju. Obecnie Ośrodek oprócz dokumentacji związanej z beatyfikacją i kanonizacją JPII - posiada najbogatszy zbiór archiwalno-muzealno-wydawniczy dotyczący Papieża-Polaka.

  01a Dom JPII siedziba osrodka
  Dom Polski Jana przy rzymskiej via Cassia, siedziba Ośrodka

  MABPZ

  Dnia 16 września 1984 r. w Paryżu, podczas VI sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie, Ośrodek Pontyfikatu został włączony do grona instytucji członkowskich. Od początku instytucja ta angażuje się w przedsięwzięcia Konferencji. Ośrodek był sześciokrotnym organizatorem sesji plenarnych a jego przedstawiciele wielokrotnie zabierali głos jako prelegenci podczas naukowych części sesji, prezentując zasoby i referując osiągnięcia. Warto też przypomnieć, że w programie trzech pierwszych rzymskich sesji dzięki staraniom, kierującego w tym czasie Ośrodkiem ks. Jagosza, uczestnicy obrad spotykali się z Janem Pawłem II na prywatnych audiencjach.

  Zbiory...

  Dział dokumentacji składa sie z archiwum, biblioteki i muzeum. W archiwum zebrane są pisma abpa K. Wojtyły z okresu krakowskiego (1958-1978) oraz dokumenty z czasu pontyfikatu JPII (1978-2005), w tym materiały audiowizualne, zdjęcia i zbiór filatelistyczny.
  Biblioteka liczy ok. 30 tys. woluminów publikowanych we wszystkich językach europejskich oraz niektórych orientalnych i podzielona jest na następujące działy: księgozbiór papieski, dysertacje naukowe oraz książki dedykowane Ojcu Świętemu przez samych autorów, a także czasopisma kościelne polskie i zagraniczne. Część muzealna obejmuje dary ofiarowane Papieżowi i liczy w sumie 20 tys. eksponatów z różnych dziedzin sztuki. Są wśród nich m.in. bezcenne pamiątki narodowe, starodruki i rękopisy.
  Ważne miejsce zajmują świadectwa męczeństwa Polaków w XX w. – przedmioty towarzyszące więźniom obozów koncentracyjnych i łagrów oraz żołnierzom walczącym o wolność Polski. Wyjątkową wartość dla dziedzictwa kultury polskiej posiadają też pamiątki po królach Polski i twórcach kultury. Do najcenniejszych zaliczają się: Biblia hebrajska z 1543 r., drugie wydanie Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka z 1594 r., oryginalne listy królów Augusta II Sasa i Jana III Sobieskiego, zaginiona kartka z brulionu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i jedyny zachowany rękopis wiersza "Na smętne wieści z Watykanu" Cypriana Kamila Norwida.

  03 JP2 Rzym muzeum
  Sala wystawowa w której można obejrzeć pamiątki pontyfikatu JPII

  KONTAKT & INFO


  ADRES

  Via Cassia, 1200
  00189 Roma
  Italia

  telefon & email

  T: +39 06 303 65 181
  E: info AT jp2doc.org

  www.jp2doc.org →

  FORMULARZ KONTAKTOWY

  Postaci
  Współczesne | Historyczne | Autorzy Publikacji


  Publikacje & Aktualności


  Sesje MABPZ | Uczestnictwo


  41 | 2019
  Polska
  40 | 2018
  Francja
  39 | 2017
  USA
  38 | 2016
  Wielka Brytania
  37 | 2015
  Szwajcaria
  36 | 2014
  Włochy
  35 | 2013
  Węgry
  34 | 2012
  Polska
  33 | 2011
  Szwajcaria
  32 | 2010
  Polska
  31 | 2009
  Francja
  30 | 2008
  Włochy
  29 | 2007
  Wielka Brytania
  28 | 2006
  Węgry
  27 | 2005
  Francja
  26 | 2004
  Polska
  25 | 2003
  Szwajcaria
  24 | 2002
  Wielka Brytania
  23 | 2001
  Szwajcaria
  22 | 2000
  Francja
  21 | 1999
  Włochy
  20 | 1998
  Szwajcaria
  19 | 1997
  Francja
  18 | 1996
  Polska
  17 | 1995
  Polska
  16 | 1994
  Wielka Brytania
  15 | 1993
  Włochy
  14 | 1992
  Wielka Brytania
  13 | 1991
  Szwajcaria
  12 | 1990
  Włochy
  11 | 1989
  Wielka Brytania
  9 | 1987
  Szwajcaria
  8 | 1986
  Włochy
  7 | 1985
  Wielka Brytania
  5 | 1983
  Wielka Brytania
  2 | 1980
  Szwajcaria

  INSTYTUCJE w TYM SAMYM KRAJU  Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

  Stała Konferencja
  Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

  Sekretariat
  No items found.
  Kontakt

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  +44 (0)xx xxxx xxxx

  Więcej Info

  Link do >>>

  Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
  www.polishinstitute.org

  Poprzednia wersja portalu MABPZ dostępna tutaj:
  www.old mabpz.org

  Budowę portalu w obecnej wersji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
  www.mkidn.gov.pl

  Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
  www.fundacjasrp.pl

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa